Font Size

SCREEN

Cpanel

Metode soft-computing-а (13M051MSC)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Metode soft-computing-а (13M051MSC) I 3+1+0 6
Predavanja - Željko Đurović, Sanja Vujnović
Vežbe - Aleksandra Marjanović, Sanja Vujnović

13M051MSC - Obaveštenja

 • 25.09.2020. Došlo je do promene termina računarskog testa u oktobarskom ispitnom roku: test će se održati u ponedeljak 28.9. u 14h u kabinetu 72.
 • 17.09.2020. Računarski test u oktobarskom ispitnom roku održaće se u ponedeljak 28.9. u 15h u učionici 70, a ispit će se održati u utorak 29.9. u 15h u učionici 313.
 • 16.09.2020. Rezultati ispita u avgustovskom roku mogu se videti ovde. Za uvid u radove kontaktirati svujnovic(at)etf.rs.
 • 11.09.2020. Došlo je do promene termina računarskog testa u septembarskom ispitnom roku: test će se održati u sredu 16.9. u 9:45h u učionici 72.
 • 06.09.2020. Računarski test u septembarskom ispitnom roku održaće se u ponedeljak 14.9. u 11:30h u učionici 70. Ispit u septembarskom ispitnom roku održaće se u sredu 16.9. u 11:30 u učionici 313.
 • 31.08.2020. Rezultati ispita u avgustovskom roku mogu se videti ovde. Za uvid u radove kontaktirati svujnovic(at)etf.rs.
 • 19.08.2020. Računarski test u avgustovskom ispitnom roku održaće se u petak 28.8. u 13h u učionici 70, a ispit će se održati u petak 28.8. u 15h u laboratoriji 22.
 • 18.08.2020. Ispit i test u avgustovskom ispitnom roku održaće se u petak 28.8. u terminima koji će biti postavljeni na sajtu predmeta do kraja nedelje.
 • 17.07.2020. Rezultati ispita u julskom roku mogu se videti ovde. Za uvid u radove kontaktirati svujnovic(at)etf.rs.
 • 02.07.2020. Ispit u julskom ispitnom roku održaće se u sredu 15.7. u 12h u učionici 65. Praktični test će se održati u četvrtak 9.7. u 15h u učionici 70. Studenti koji žele da polažu praktični test na računarima treba da popune ovaj upitnik najkasnije do srede 8.7.
 • 26.06.2020. Rezultati ispita u junskom roku mogu se videti ovde. Za uvid u radove kontaktirati svujnovic(at)etf.rs.
 • 22.06.2020. Praktični test održaće se u sredu 24.6. u 13h u učionici 70.
 • 03.06.2020. Ispit u junskom ispitnom roku održaće se u sredu 24.6. u 15h u učionici 59. Praktični test će se održati istog dana u 13h, mesto održavanja testa biće objavljeno naknadno. Studenti koji žele da polažu praktični test na računarima treba da popune ovaj upitnik najkasnije do petka 12.6.
 • 13.05.2020. Poštovane koleginice i kolege, zbog novonastalih okolnosti izazvanih vanrednim stanjem, propozicije za polaganje ispita su delimično  korigovane i izgledaju ovako:

   - Praktičan test se radi na računarima u trajanju od 90 minuta i nosi 30 poena. Može se raditi u svakom ispitnom roku predviđenom za predmete iz letnjeg semestra.

   - Ispit nosi 70 poena i može se raditi u svakom ispitnom roku predviđenom za predmete iz letnjeg semestra.

   - Kao i prethodnih godina i ove godine će se omogućiti studentima da osvoje 30 poena sa praktičnog testa u predroku. Kako bi se minimizirao kontakt među studentima kao i između studenata i nastavnika, praktičan test u predroku će se organizovati online, u terminu predavanja u sredu 20.5. Studentima će u 18h biti poslat tekst zadataka na email adresu, a nakon 90 minuta studenti će poslati nazad svoje rešenje.

   - Studenti koji žele u predroku da rade praktičan test treba da se prijave na ovom upitniku najkasnije do nedelje 17.5.

 • 29.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu za ovu sedmicu predviđeni su časovi vežbi. Materijali za ove časove u vidu prezentacije, kodova i propratnih video snimaka:
   Neuralne mreže: funkcije video small Video pdf small Prezentacija  matlab small Kod 
   Neuralne mreže: klasifikacija video small Video pdf small Prezentacija matlab small Kod 
  Hopfildove neuralne mreže video small Video   matlab small Kod 
 • 22.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je predviđeno da se u toku ove sedmice savlada gradivo vezano za neuro-fazi sisteme i njihovu primenu u upravljanju procesima. Da biste savladali ove teme potrebno je da proučite skriptu koja je postavljena danas na stranici predmeta.
 • 15.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je predviđeno da se u toku ove sedmice savlada gradivo vezano za primenu neuralnih mreža u klasifikaciji, modeliranju, upravljanju sistemima, kao i za primenu Hopfildovih neuralnih mreža. Da biste savladali ove teme potrebno je da proučite skriptu koja je postavljena danas na stranici predmeta.
 • 08.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je predviđeno da se u toku ove sedmice savlada gradivo vezano za Neuralne mreže, prvenstveno uvodnu intuiciju koja stoji iza neuralnih mreža, osnovne elemente veštačkih neuralnih mreža, pravila obučavanja sa posebnim akcentom na metod propagacije greške unazad, osnove Hopfildovih neuralnih mreža, kao i metode zaštite od preobučavanja: rano zaustavljanje i L2 regularizacija. Da biste savladali ove teme potrebno je da proučite skriptu koja je postavljena danas na sajtu predmeta
 • 01.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu za ovu sedmicu predviđeni su časovi vežbi. Materijali za ove časove u vidu prezentacije, kodova i propratnih video snimaka:
 Genetski algoritmi - trgovački putnik video small Video pdf small Prezentacija  matlab small Kod 
 Fazi regulacija video small Video (1) (2)  pdf small Prezentacija matlab small Kod 
 Fazi prepoznavanje cifara video small Video pdf small Prezentacija  matlab small Kod 
 • 26.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, u ovom dokumentu možete pronaći test kojim možete proveriti da li ste dobro razumeli gradivo koje je bilo predviđeno za ovu sedmicu nastave. U ovom dokumentu možete proveriti rešenja zadataka. Rešenja teorijskih pitanja mogu se pronaći u priloženoj skripti. Ukoliko ima bilo kakvih pitanja ili nejasnoća stojimo Vam na raspolaganju. Možete nam se obratiti putem elektronske pošte. Srećno!
 • 25.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je predviđeno da se u toku ove sedmice detaljnije savladaju pojmovi S norme i T norme (od veze ova dva pojma sa pojmovima drastičnog proizvoda i drastične sume u teoremi 2.1. na strani 20, pa sve do strane 23 u skripti na sajtu predmeta). Osim toga predviđeno je da se savlada problematika vezana za Fazi relacije (strane 23 do 27 sa primerima 2.3 i 2.4), kao i pojmove vezane za fazi ekspertske sisteme sa posebnim osvrtom na fazi logičke kontrolere i fazi rezonovanje (strane 27 do kraja skripte).  Do kraja sutrašnjeg dana, na ovom mestu će se pojaviti kratak test koji će Vam omogućiti da proverite u kojoj meri ste savladali ovo gradivo. Srećan rad!
 • 19.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, u ovom dokumentu možete pronaći test kojim možete proveriti da li ste dobro razumeli gradivo koje je bilo predviđeno za ovu sedmicu nastave. U ovom dokumentu možete proveriti rešenja zadataka. Rešenja teorijskih pitanja mogu se pronaći u priloženoj skripti. Ukoliko ima bilo kakvih pitanja ili nejasnoća stojimo Vam na raspolaganju. Možete nam se obratiti putem elektronske pošte. Srećno!
 • 18.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je predviđeno da se u toku ove sedmice savladaju osnovne osobine Fazi skupova, osnovne operacije koje se mogu vršiti nad njima, kao i mogućnost generalizacije tih operacija. Da biste savladali ove teme potrebno je da proučite skriptu koja je postavljena danas na sajtu predmeta, i to: poglavlje Uvod u fazi skupove na stranama 1-3, poglavlje Osnovne karakteristike fazi skupova na stranama 3-10, poglavlje Pregled osnovnih operacija nad fazi skupovima na stranama 10-14, i poglavlje Generalizacija operacija komplementa, unije i preseka od strane 14 do strane 20 (zaključno sa tabelom 2.1, ne uključujući Teoremu 2.1). Do kraja sutrašnjeg dana, na ovom mestu će se pojaviti kratak test koji će Vam omogućiti da proverite u kojoj meri ste savladali ovo gradivo. Srećan rad!
 • 13.02.2020. Obaveštavaju se studenti da časovi predavanja u sredu 19og februara neće biti održani zbog odsutnosti nastavnika. Termin nadoknade će biti naknadno objavljen
 • 07.02.2020. Teorijski deo ispita u februarskom ispitnom roku će biti održan 10.02. u 12h u sali 57. Praktični deo ispita će biti održan istog dana, nakon teorijskog dela u kabinetu 72.
 • 13.09.2019. Rezultati ispita nalaze se ovde.
 • 09.09.2019. Teorijski deo ispita u septembarskom ispitnom roku će biti održan 13.09. u 11.30h u sali 65, a praktični deo ispita će biti održan istog dana od 14h u Laboratoriji 15.
 • 03.09.2019. Teorijski i praktični deo ispita u septembarskom ispitnom roku će biti održana 13.09. po rasporedu koji će biti naknadno objavljen. Zainteresovani studenti treba da se prijave popunjavanjem forme najkasnije do 08.09.
 • 02.09.2019. Rezultati ispita nalaze se ovde. Uvid u radove će se održati u utorak 03.09. u 12h.
 • 30.08.2019. U avgustovskom roku, teorijski deo ispita će biti održan 02.09. u terminu 10-12h u sali 55, a ra;unarski deo će biti održana istog dana od 12-14h u Laboratoriji 15. 
 • 19.08.2019. Teorijski i praktični deo ispita u avgustovskom ispitnom roku će biti održani 02.09. po rasporedu koji će biti naknadno objavljen. Zainteresovani studenti treba da se prijave popunjavanjem forme najkasnije do 28.08.
 • 10.07.2019. Rezultati ispita u julskom roku mogu se videti ovde.
 • 27.06.2019. Teorijski teo ispita u julskom roku biće održan 09.07. u 10h u sali 311. Praktični deo ispita biće održan istog dana u 12:15 u laboratoriji 22.
 • 20.06.2019. Rezultati ispita u junskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove po dogovru sa profesorom (zdjurovic(at)etf.rs).
 • 19.06.2019. Teorijski i praktični deo ispita u julskom roku će biti održana 09.07. po rasporedu koji će biti naknadno objavljen. Zainteresovani studenti treba da se prijave popunjavanjem forme najkasnije do 05.07.
 • 14.06.2019. Test u junskom roku održaće se u utorak 18.6. u 15h. Studetni koji žele da rade test treba da popune ovaj upitnik. Test će biti održan u kabinetu 72.
 • 06.06.2019. Teorijski deo ispita u junskom roku održaće se u nedelju 16.06. u 11:30h u učionici 56.
 • 23.05.2019. U sredu 29.5. održaće se test u učionici 57, u 18h za studente sa neparnim brojem indeksa i u 19:30h za studente sa parnim brojem indeksa. Studenti test rade na svom računaru.
 • 21.05.2019. Sutra će umesto časova predavanja biti održane vežbe, a u sredu 29.5. biće održan test u terminu predavanja.
 • 25.04.2019. Referenca za nagradni zadatak može se preuzeti ovde (naredba load('referenca.mat') ). Fuzzy kontroler (fis fajl) poslati na mail svujnovic(at)etf.rs najkasnije do petka 10.5. u 17h. Studenti sa najmanjom srednjom apsolutnom greškom regulacije biće oslobođeni praktičnog dela ispita.
 • 14.01.2019. Teorijski i praktični deo ispita u februarskom roku će biti održani 13.02. po rasporedu koji će biti naknadno objavljen. Zainteresovani studenti treba da se prijave popunjavanjem forme najkasnije do 10.02. 
 • 20.09.2018. Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku se nalaze ovde.
 • 12.09.2018. Računarski i teorijski deo ispita u oktobarskom ispitnom roku će biti održan u sredu, 19.09. u 15h u sali 65. Studenti koji žele da rade oba dela ispita u oktobarskom roku, praktični deo će raditi nakon teorijskog dela, tj. od 17h u kabinetu 72. Zainteresovani studenti treba da se prijave popunjavanjem forme najkasnije do 17.09.
 • 29.08.2018. Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku se nalaze ovde. 
 • 14.08.2018. Teorijski i računarski deo ispita u septembarskom ispitnom roku će biti održani u utorak, 28.08. po rasporedu koji će biti naknadno objavljen. Zainteresovani studenti treba da se prijave popunjavanjem forme najkasnije do 23.08.
 • 27.06.2018. Rezultati ispita u julskom ispitnom roku se nalaze ovde. 
 • 24.06.2018. Računarski deo ispita u julskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 25.06.2018. sa početkom u 17:00. Okupljanje studenata ispred kabineta 72.
 • 20.06.2018. Računarski deo ispita u julskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 25.06.2018. sa početkom u 17:00. Mole se zainteresovani studenti da se blagovremeno, do petka 22.og u 14:00,  jave docentu Aleksandri Marjanović na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , radi formiranja rasporeda.
 • 20.06.2018. Teorijski deo ispita u julskom ispitnom roku će biti održan u utorak 26.06.2018. sa početkom u 15:30 u amfiteatru 56.
 • 30.05.2018. Teorijski deo ispita u junskom ispitnom roku biće održan 18.06.2018. godine sa početkom u 16:00 u sali 59.
 • 25.05.2018. Obaveštavaju se studenti da će računarski test u junskom ispitnom roku biti održan 30.05.2018. godine u sali 57 u vremenu od 17 do 18:30 za studente čiji se broj indeksa završava neparnom cifrom i od 18:30 do 20 časova za ostale. Teorijski deo ispita biće održan 18.06.2018. godine. Vreme i sala će biti naknadno određeni. U julskom ispitnom roku računarski deo ispita će biti održan 25.06.2018. a teorijski 26.06.2018. 
 • 14.08.2017. Teorijski deo ispita u septembarskom roku će biti održan u četvrtak 31.08. u 11.30h. Računarski deo ispita biće održan u petak 01.09. u 11.30h. Zainteresovani studenti treba da se prijave popunjavanjem forme najkasnije do 27.08. Sastanak studenata ispred kabineta 72.
 • 31.05.2011. U sledećoj datoteci se nalaze orijentaciona lista pitanja za pismeni deo ispita: pdf small ispitna_pitanja

13E051MSC - Materijali

 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051MSC