Font Size

SCREEN

Cpanel

Akvizicija elektrofizioloških signala (13E053AES)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Akvizicija elektrofizioloških signala  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Marija Novičić, kabinet 917 ("Lola"), BMIT lab. 69

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13E053AES - Obaveštenja

 • Ocena iz predmeta Akvizicija elektrofizioloških signala se formira na osnovu poena sa predispitnih obaveza (ukupno 70%: prvi kolokvijum 35% i drugi kolokvijum 35%) i ispitnog dela (ukupno 30%: usmeni ispit ili odbrana projekta - prema izboru studenata). Nadoknada prvog kolokvijuma je moguća u junskom ispitnom roku, a nadoknada drugog kolokvijuma je moguća u julskom ispitnom roku. U slučaju nemogućnosti održavanja kolokvijuma zbog epidemiološke situacije, u svakom ispitnom roku će biti omogućeno i polaganje kolokvijumskog dela.
 • Pristup timu predmeta Akvizicija elektrofizioloških signala na platformi MS Teams je moguć preko linka.

13E053AES - Materijali

Predavanja 2020/2021 šk. godine će biti postavljana na Teams platformu:

 • Uvodno predavanje
 • Elektronski sklopovi za akviziciju elektrofizioloških signala
 • Elektrode za merenje biopotencijala
 • Elektromiografija
 • Elektroencefalografija
 • Elektrookulografija. Elektroretinografija
 • Elektrokardiografija
 • Električna stimulacija. Električna bezbednost
 • Transkranijalna magnetska stimulacija
 • Magnetoencefalografija

13E053AES - Laboratorija i projekti

Redukovani spisak laboratorijske vežbe (zbog pandemije) školske 2020/2021:

 1. Uvod u merno-akvizicione sisteme (obavezno za studente koji nisu slušali predmet Praktikum iz merno-akvizicionih sistema), preuzmi
 2. Uvod u neuronauke
 3. EMG pojačavač: simulacija
 4. EMG pojačavač: realizacija
 5. Realizacija biofeedback sistema

13E053AES - Rokovi

 •  

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053AES