Font Size

SCREEN

Cpanel

Signali i sistemi (13E052SIS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Signali i sistemi (OS2SIS)      
Predavanja - Željko Đurović, Tomislav ŠekaraPredrag Tadić
Vežbe - Sanja Vujnović, Marija Milutinović, Uroš Rakonjac

 Način polaganja ispita: U toku semestra će studenti dobiti dva domaća zadatka koja će braniti pred nekim od saradnika angažovanih na predmetu. Ovi domaći zadaci nose po 5 poena. Na sredini kursa će biti organizovan kolokvijum koji pokriva jednu polovinu gradiva. Kolokvijum nosi 45 poena, a u toku ispitnog roka, prema zvaničnom rasporedu, održaće se ispit koji nosi 45 poena. Student koji je nezadovoljan rezultatom na kolokvijumu ili nije radio kolokvijum može da polaže integralni ispit koji nosi 90 poena. Ova pravila važe za junski i julski ispitni rok. Za preostale ispitne rokove studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 90 poena. 

Signali i sistemi - Obaveštenja

 • 24.09.2020. Rezultati ispita u oktobarskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u petak 25.09. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (gore).
 • 14.09.2020. Rezultati ispita u septembarskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u utorak 15.09. sa početkom od 11.30 u kabinetu 72 (gore).
 • 21.08.2020. Rezultati ispita u avgustovskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u utorak 25.08. u 11h u kabinetu 72 na spratu. 
 • 11.07.2020. Rezultati ispita u julskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove će biti održan u utorak, 14.07.2020. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (na spratu). Nošenje zaštitnih maski na uvidu je obavezno.
 • 23.06.2020. Rezultati ispita u junskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove će biti održan u sredu, 24.06. sa početkom od 11h u kabinetu 72.
 • 30.05.2020. U skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća propozicije polaganja ispita su dodatno relaksirane na način da student u svakom ispitnom roku može birati da radi integralni (K1+K2) ili kolokvijumski (K1 ili K2) deo ispita, uz ograničenje da student može polagati samo deo K2 pod uslovom da je prethodno položio deo K1. Broj bodova na kolokokvijumima, odnosno ispitu ostaje nepromenjen (45 na kolokvijumima i 90 na integralnom ispitu).
 • 15.05.2020. Termini odbrane domaćeg zadatka nalaze se ovde.
 • 13.05.2020. Poštovane koleginice i kolege, današnjim predavanjima završavamo naš kurs. Njime je bilo predviđeno da prođemo kroz teme kao što su Funkcija diskretnog prenosa, Frekvencijski odziv diskretnog LTI sistema, Stabilnost ovih sistema i jednostrana zed transformacija. Materijal vezan za ove teme se nalazi u dokumentu Predavanje 11. Takođe, audio zapise ovim povodom možete naći u prezentacijama deo1, deo2 i deo3. Za sve nedoumice i pitanja možete biti slobodni da se obratite bilo kome od nastavnika i saradnika angažovanih na predmetu. U narednim danima će Naučno-nastavno veće našeg Fakulteta doneti odluke kojima se specificiraju varijante održavanja ispita u narednim ispitnim rokovima, a odluke koje se tiču našeg predmeta će svakako biti objavljene i prokomentarisane na ovoj strani. Do tada Vam želimo dobro zdravlje i srećan rad. 
 • 08.05.2020. Poštovane koleginice i kolege, zbog novonastalih okolnosti izazvanih vanrednim stanjem, propozicije za polaganje ispita su delimično promenjene. Izmene se sastoje u sledećem:

  1. Za razliku od ranijih godina kada su studenti radili dva domaća zadatka koja su nosila po pet poena, ove godine će studenti odbraniti jedan domaći zadatak koji je već objavljen pre vanrednog stanja, i koji će nositi deset poena.

  2. Kako bi se minimizirao direktni kontakt među studentima kao i između studenata i nastavnika, odbrana domaćeg zadatka će se organizovati na platformi MS Teams putem video poziva po rasporedu koji će biti naknadno objavljen. Domaći zadatak se predaje u zadatom roku u okviru sekcije Assignments tima za Signale i sisteme. Vaše rešenje u pdf formatu dodajete opcijom Add work i nakon toga treba odabrati opciju Turn in kako biste predali Vaš zadatak. Kao prvu stranu izveštaja uključiti skenirane prve dve strane indeksa (fotografija i lični podaci). Studenti koji nisu u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da na ovaj način pristupe odbrani, treba o tome što pre da obaveste predmetnog nastavnika. Rok za predaju domaćeg zadatka je 17.05.2020. u 23.59 časova.

  3. Ovogodišnja generacija studenata na predmetu Signali i sistemi, zbog vanrednog stanja i epidemije, nije imala priliku da ispit polaže iz dva dela, kroz prvi kolokvijum koji je bio zakazan za 28. mart i drugi kolokvijum koji je mogao da se radi u ispitnom roku. Kako bismo bar na neki način kompenzovali posledice ovih okolnosti, doneli smo odluku da u junskom ispitnom roku studenti na samom ispitu mogu da biraju hoće li da rade prvi kolokvijum ili integralni ispit, dok će u julskom ispitnom roku moći da biraju hoće li da rade drugi kolokvijum ili integralni ispit. Broj bodova na kolokokvijumima, odnosno ispitu ostaje nepromenjen (45 na kolokvijumima i 90 na integralnom ispitu).

  Za sve nejasnoće ili tehničke nedoumice studenti se mogu obratiti ili predmetnim nastavnicima ili saradnicima.

 • 06.05.2010.  Poštovane koleginice i kolege, današnje predavanje je posvećeno zed transformaciji. Prateći materijal se nalazi u dokumentu Predavanje 11, a odgovarajući audio zapisi su u prezentacijama deo1, deo2 i deo3. Pozdrav i srećan rad. 
 • 29.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, sa današnjim predavanjima završavamo priču o Laplasovoj transformaciji. Gradivo za današnju nastavu se nalazi u Predavanju 10. Audio zapis mojih predavanja se nalazi u prezentacijama deo1, deo2 i deo 3.  Za one koji nisu sačuvali, predavanje od 08.04. će biti dostupno narednih 24 sata. Vodite računa o tome da zbog ograničenog memorijskog prostora na serveru, sva starija predavana bivaju uklonjena. Pozdrav i srećan rad.
 • 22.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, za današnje časove predavanja je predviđeno da počnemo da izučavamo Laplasovu transformaciju. Ovaj deo gradiva se nalazi u Predavanju 9, počev od strane 10 pa do kraja. Preporučujem da pogledate i prezentaciju koju sam pripremio uz audio zapis. Ona je podeljena u deo1, deo2 i deo3. Za sva pitanja, nedoumice i komentare, stojimo Vam na raspolaganju. Pozdrav.
 • 15.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, današnjim predavanjima završavamo priču o Furijeovoj transformaciji. To znači da treba da proučite Predavanje 9 sve do pitanja posvećenog Laplasovoj transformaciji. Ukoliko Vam je tako lakše, možete odslušati i moja audio predavanja koja su zbog memorijskih ograničenja podeljena u deo1, deo2 i deo3. Pozdrav i srećno.
 • 08.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, za današnja predavanja je planirano da nastavimo sa osobinama Furijeove transformacije i da završimo sa pričom o frekvencijskom odzivu sistema (Predavanje 7 od strane 10, kompletno Predavanje 8 i Predavanje 9 do Bodeovih karakteristika na trećoj strani).  Ukoliko je tako lakše, možete odslušati i moja audio predavanja koja su zbog obima podeljena u deo1, deo2 i deo3. Zbog opterećenja servera primorani smo da  stare fajlove brišemo, tako da više neće biti dostupna predavanja od 25.03.2020. Pozdrav i dobro zdravlje.
 • 01.04.2020. Poštovane koleginice i kolege ovde možete naći prvi i drugi audio zapis današnjeg predavanja. Srećno.
 • 01.04.2020. Poštovane koleginice i kolege za današnji termin nastave je predviđeno da studenti krenu sa obradom Furijeove transformacije i njenih osobina. Materijal koji pokriva ovo gradivo se nalazai u Predavanju 7, od samog početka pa do strane 10, odnosno do konvolucije. U toku dana ćemo pripremiti i audio materijal sa pratećom prezentacijom. 
 • 25.03.2020. Poštovane koleginice i kolege ovde možete naći prezentaciju današnjih predavanja koja sadrži i audio zapis. Kako je dokument veliki, podeljen je u tri manja: deo1, deo2 i deo3. Pozdrav i srećno.
 • 25.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, za današnji termin nastave je predviđeno da studenti nauče i savladaju metodsku jedinicu koja se zove Furijeovi redovi periodičnih signala. Sav materijal koji pokriva ovu metodsku jedinicu možete naći u dokumentima koji su dostupni na donjem delu ove strane i to: Predavanje 5 od 8-me stranice do kraja i kompletno Predavanje 6. Međutim, na predlog nekih kolega, ja spremam i audio predavanje, koje će biti, ukoliko ne bude nekih tehničkih problema, postavljeno na ovoj strani do kraja današnjeg dana. Srećan rad i dobro zdravlje.
 • 19.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, u ovom dokumentu možete pronaći test kojim možete proveriti da li ste dobro razumeli gradivo koje je bilo predviđeno za ovu sedmicu nastave. U ovom dokumentu možete proveriti rešenja. Ukoliko ima bilo kakvih pitanja ili nejasnoća stojimo Vam na raspolaganju. Možete nam se obratiti putem elektronske pošte. Srećno.
 • 18.03.2020. Odbrane domaćih zadataka planirane za narednu nedelju se odlažu. O novom terminu odbrana ćete biti blagovremeno obavešteni.
 • 17.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice savladaju osnovne osobine kontinualnih i diskretnih LTI sistema, da se uvede pojam redne i paralelne veze ovakvih sistema i da studenti nauče da formiraju odgovarajuće blok dijagrame. Da biste savladali ove teme, potrebno je da proučite materijale iz dokumenata koji su dostupni u donjem delu ove strane, i to: Predavanje_3 od primera 9.1 pa do kraja, Predavanje_4 od početka do strane 5, odnosno pitanja 11 koje treba preskočiti, pa od 9. strane odnosno od Blok dijagrama pa do kraja, Predavanje_5 od početka pa do 4. strane, odnosno pitanja 15 koje treba preskočiti, pa od 6. strane odnosno Blok dijagrama za diskretne sisteme  do 8. strane odnosno do početka priče o Furijeovoj analizi signala. Do kraja sutrašnjeg dana, na ovom mestu će se pojaviti kratak test koji će Vam omogućiti da proverite u kojoj meri ste savladali ovo gradivo. Srećan rad.
 • 09.03.2020. Objavljen je tekst domaćeg zadatka u sekciji "Domaći zadaci". Odbrane domaćih zadataka biće održane u nedelji pre kolokvijuma (25.03. - 27.03.) Da biste branili domaće zadatke, neophodno je da se nalazite na spisku, pa to obavezno proverite! U slučaju da Vas nema na spisku, da želite da Vam budu priznati domaći zadaci od prethodne godine ili da je potrebno napraviti bilo kakve korekcije popunite formular (najkasnije do srede 17. marta). Domaće zadatke nije potrebno predavati predmetnim nastavnicima i saradnicima pre odbrane, već samo sa štampanom (ili rukom pisanom) verzijom doći na odbranu. Raspored odbrana domaćeg zadatka biće naknadno
 • 13.02.2020. Obaveštavaju se studenti da časovi predavanja u sredu 19og februara neće biti održani zbog odsutnosti nastavnika. Termin nadoknade će biti naknadno objavljen.
 • 11.02.2020. Rezultate ispita u februarskom roku možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 12.02. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (gore).
 • 17.09.2019. Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove je u sredu 18.09. u 13h u kabinetu 72.
 • 28.08.2019. Rezultati ispita u avgustovskom ispitnom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove je u četvrtak 29.08. u 12h u kabinetu 72.
 • 11.07.2019. Rezultati ispita u julskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove je u petak 12.07. u 12h u kabinetu 72.
 • 20.06.2019. Rezultati ispita u junskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove je u petak 21.06. u 11h u kabinetu 72.
 • 21.05.2019. [Grupa V3] Časovi u četvrtak 23.5. neće biti održani. Nadoknada u terminu grupe V1: utorak 28.5. u 10h u učionici 310
 • 20.05.2019. Izašli su termini odbrane drugog domaćeg zadatka
 • 13.05.2019 [Grupa V3] Nadoknada računskih vežbi za grupu V3 biće održana u petak, 17.05. u 10h u sali 315.  
 • 10.05.2019. Objavljen je drugi domaći zadatak. Odbrana ovog domaćeg zadatka obaviće se u poslednjoj nedelji semestra 27-29.05. a tačni termini odbrane biće blagovremeno postavljeni na sajtu predmeta.
 • 24.04.2019. Rezultati prvog kolokvijuma nalaze se ovde. Uvid u radove biće održan u četvrtak 25.04. u 11h u kabinetu 72.
 • 24.04.2019. Uvid u radove za prvi kolokvijum održaće se u četvrtak 25.04. u 11h u kabinetu 72. Rezultati će pre toga biti objavljeni na sajtu predmeta.
 • 27.03.2019. Odbrana prvog domaćeg zadatka obaviće se u nedelji pre kolokvijuma, 15-17.04. 
 • 19.03.2019. Objavljen je prvi domaći zadatak i spisak studenata (u sekciji Domaći zadaci, dole na stranici). Da biste branili domaće zadatke, neophodno je da se nalazite na spisku, pa to obavezno proverite! Takođe, ako želite da Vam budu priznati predispitni poeni iz prethodnih godina proverite na spisku da li su uneti. U slučaju da predispitni poeni nisu uneti, da je potrebno napraviti bilo kakve korekcije ili da želite da Vas dodamo na spisak, ispunite formu za prijavu. Ukoliko imate dodatnih pitanja javite se na mail na svujnovic(at)etf.rs. Rok za prijavu je petak 29.03. Raspored i termini odbrane će biti blagovremeno objavljeni.

Signali i sistemi - Materijali

Predavanja prof. Željka Đurovića

pdf small Djurovic - Predavanje 01  pdf small Djurovic - Predavanje 07 
pdf small Djurovic - Predavanje 02  pdf small Djurovic - Predavanje 08 
pdf small Djurovic - Predavanje 03  pdf small Djurovic - Predavanje 09 
pdf small Djurovic - Predavanje 04  pdf small Djurovic - Predavanje 10 
pdf small Djurovic - Predavanje 05  pdf small Djurovic - Predavanje 11 
pdf small Djurovic - Predavanje 06  pdf small Djurovic - Predavanje 12 

 

Predavanja Aleksandra Rakića (prateći materijali, primeri i zadaci)

Opis  Prezentacija 
Uvod u signale i sisteme pptx small Rakic - Uvod u signale i sisteme 
Knjiga Signali i sistemi - Petrović, Rakić
Matlab: uvodna razmatranja, predstavljanje signala i osnovne manipulacije pdf small Kratak uvod u Matlab
Prateći zadaci za osnovne osobine signala pdf small Zadaci - Osnovne osobine signala
Prateći zadaci za osnovne osobine sistema pdf small Zadaci - Osnovne osobine sistema

 

  

Signali i sistemi - Domaći zadaci

Signali i sistemi - Rokovi

KOLOKVIJUMI

Rešenja prvog kolokvijuma  Rešenja drugog kolokvijuma 
  
pdf small Resenje SiS K1 2007 pdf small Resenje SiS K2 2007
pdf small Resenje SiS K1 2008 pdf small Resenje SiS K2 2008
pdf small Resenje SiS K1 2009 pdf small Resenje SiS K2 2009
pdf small Resenje SiS K1 2010 pdf small Resenje SiS K2 2010
pdf small Rešenje SiS K1 2011 pdf small Resenje SIS K2 jun 2011
pdf small Resenje SIS K2 jul 2011
pdf small Rešenje SiS K1 2012 pdf small Rešenje SiS K2 jun 2012
pdf small Rešenje SIS K2 jul 2012
pdf smallRešenje SIS K1 2013 pdf small Rešenje SiS K2 jun 2013
pdf small Rešenje SIS K1 2014 pdf small Rešenje SIS K2 jun 2014
pdf small Rešenje SIS K2 jul 2014
pdf smallRešenje SIS K1 2015 pdf smallRešenje SIS K2 jun 2015
  pdf smallRešenje SIS K2 jul 2015
pdf smallRešenje SIS K1 2016  
pdf smallRešenje SIS K1 2017  

 

INTEGRALNI ISPITI

Rešenja 2007 - 2012 Rešenja 2013 - 
  
pdf small Rešenje JAN 2007 pdf smallFebruar 2013 
pdf small Rešenje FEB 2007 pdf smallJun 2013 
pdf small Rešenje JUN 2007 pdf smallJul 2013 
pdf small Rešenje SEP 2007 pdf smallSeptembar 2013
pdf small Rešenje JUN 2008 pdf smallOktobar 2013 
pdf small Resenje SEP 2008 pdf smallRešenje jun 2014
pdf small Rešenje OKT 2008 pdf smallRešenje jul 2014
pdf small Resenje JUN 2009 pdf small Rešenje septembar 2014
pdf small Resenje OKT 2009 pdf smallRešenje oktobar 2014 
pdf smallResenje JUN 2010 pdf smallRešenje januar 2015
pdf smallResenje OKTOBAR 2010  pdf small Rešenje februar 2015 
pdf smallResenje JUN 2011  pdf smallRešenje jun 2015
pdf smallResenje JUL 2011  pdf smallRešenje jul 2015 
pdf small Resenje SEPTEMBAR 2011 pdf smallRešenje septembar 2015
pdf smallRešenje JUN 2012  pdf small Rešenje januar 2016
pdf smallRešenje jul 2012 pdf small Rešenje februar 2016
pdf smallRešenje septembar 2012 pdf small Rešenje jun 2016
pdf smallRešenje oktobar 2012 pdf smallRešenje jul 2016 
pdf small Rešenje septembar 2016
pdf small Rešenje oktobar 2016
   

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052SIS