Font Size

SCREEN

Cpanel

Električna merenja

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Električna merenja (OS, OT i OF)   Izborni  2+0+3  5
Predavanja - Jelena Ćertić (kabinet 68), Milica Janković (kabinet 68, BMIT)
Laboratorijske vežbe se drže u laboratoriji 69.

Materijale i obaveštenja u školskoj 2020/2021 godini studenti mogu pratiti na sajtu predmeta.

Sajt predmeta za prethodnu školsku 2017/2018 godine možete pogledati ovde.

Predavanja, lab. vežbe, ispit i sve ostale aktivnosti vezane za ovaj predmet su zajedničke za module Telekomunikacije i informacione tehnologije (13Е032ЕМ), Signali i sistemi (13Е052ЕМ) i Fizička elektronika (13Е052ЕМ). Predavanja drže doc. Jelena Ćertić i doc. Milica Janković.

Predavanja počinju, prema rasporedu, u prvoj nedelji nastave (bez obzira na to što je izbor modula i upis još uvek u toku). U toku prve nedelje predavanja, u oba termina P1 i P2 biće odžano prvo, uvodno predavanje.

Počevši od druge nedelje nastave, svi studenti, bez obzira na modul, slušaju predavanja u istim terminima. Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja (ukupno 14 termina po dva časa). Kada se na predavanjima pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):

  • sreda, 08:00-10:00, sala 56
  • četvrtak, 10:00-12:00, sala 65

 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052EM