Font Size

SCREEN

Cpanel

Osnovi sistema upravljanja

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Sistemi automatskog upravljanja (OE3/OT3 SAU)       
Predavanja - Željko ĐurovićAleksandra Marjanović
Vežbe - Uroš Rakonjac, Marija MilutinovićSanja Vujnović

Način polaganja ispita: U toku semestra će biti organizovana 4 testa za proveru znanja. Svaki test nosi po 10 poena. U januarskom i februarskom ispitnom roku studenti koji su zadovoljni rezultatima sa testova mogu raditi parcijalni ispit koji nosi maksimalno 60 poena. Studenti koji nisu radili testove ili nisu zadovoljni svojim rezultatima na predispitnim obavezama rade integralni ispit koji nosi 100 poena. U preostalim ispitnim rokovima studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 100 poena.

Tim predmeta na MS Teams platformi -13E053OSU/E - Osnovi sistema upravljanja

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Osnovi sistema upravljanja