PhD pozicija

IMT Lille Douai i laboratorija CRIStAL nude dve PhD pozicije u oblasti Sekvencijalnog Bajesovog odlucivanja u dinamičkim sistemima. Više informacija nalazi se ovde