Doktorska pozicija u Hamburgu u Nemačkoj

Otvorena je doktorska pozicija iz oblasti nauke o podacima. Svi zainteresovani mogu pogledati više informacija na https://fangohr.github.io/vacancies/dashh-reproducible-workflows.html.