Doktorska pozicija u Delftu

Na Departmentu za transport i planiranje, Tehničkog univerziteta u Delftu, a  i u saradnji sa Holandskim železnicama, je otvorena PhD pozicija na temu real-time kontrole kretanja vozova. Detalji konkursa se nalaze na sledećem linku https://www.academictransfer.com/en/284909/phd-on-robust-train-trajectory-optimization/.