Doktorska pozicija u Oldenburgu u Nemačkoj

Sve zainteresovane studentkinje i studenti mogu pogledati detalje za otvorenu doktorsku poziciju u Oldenburgu u Nemačkoj iz oblasti biomedicinskog inženjerstva i obrade signala na linku: https://uol.de/stellen/?stelle=66732. Prijave su otvorene do 15. avgusta 2019. godine.