Data Science pozicija u kompaniji Etihad Airways

Etihad Airways ima otvorenu Data Science poziciju za diplomiranog ili master inženjera elektrotehnike i računarstva smera Signali i sistemi. Više informacija na mail: ljubica.vujovic(at)gmail.com