13M051DIF - Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja (13M051DIF) I  3+1+0 6
Predavanja - Tomislav Šekara
Vežbe - Tomislav Šekara