Font Size

SCREEN

Cpanel

Modeliranje i identifikacija procesa (13E053MIP)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Modeliranje i identifikacija procesa (13E053MIP) 
Predavanja - Aleksandra Marjanović   
Vežbe - Nikola Popović

Način polaganja ispita: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na dva kolokvijuma (svaki po 40 poena) ili polaganjem integralnog ispita (80 poena). Ispit se preko kolokvijuma može polagati u junskom ispitnom roku. Ispit se može polagati integralno u bilo kom roku. U junskom i julskom ispitnom roku biće održan računarski test, koji nosi maksimalno 20 poena.

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Modeliranje i identifikacija procesa (OS3MIP)