Font Size

SCREEN

Cpanel

Predmeti

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

  Jesenji semestar   Prolećni semestar

II godina studija

13E052EM Električna merenja 13E052PMS Praktikum iz merno-akvizicionih sistema
13E052MEH Mehanika 13E052PSA Praktikum iz softverskih alata
13E052SISR Signali i sistemi (IR) 13E052SIS Signali i sistemi
13S052SIS Signali i sistemi (SI) 13E052SISG Signali i sistemi (OG)

III godina studija

13E053DOS Digitalna obrada signala 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala
13E053MSR Merni sistemi u računarstvu (IR) 13E053DOSR Digitalna obrada signala (IR)
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja (TE) 13E053MIP Modeliranje i identifikacija procesa
13E053OSUE Osnovi sistema upravljanja (EL) 13E053NSU Nelinearni sistemi upravljanja
13E053PDO Praktikum iz digitalne obrade signala 13E053RA Robotika i automatizacija
13E053SA Senzori i aktuatori 13E053SAS Spektralna analiza signala
13E053SAU1 Sistemi automatskog upravljanja 1 13E053SAU2 Sistemi automatskog upravljanja 2
13E053SAUG Sistemi automatskog upravljanja (OG) 13E053SOM Sistemi odlučivanja u medicini
13E053SSE Stohastički sistemi i estimacija 13S053URV Upravljanje u realnom vremenu (SI)
13E053SSO Sistemi i signali u organizmu    
13E053HPS Hidraulički i preumatički sistemi    
13S053NM Neuralne mreže (SI)    

IV godina studija

13E054AVO Automatsko vođenje objekata u prostoru 13E054ABS Analiza biomedicinske slike
13E054CNC CNC sistemi i fleksibilna automatizacija 13E054VI Veštačka inteligencija
13E054DOS Digitalna obrada slike 13E054KLI Kliničko inženjerstvo
13E054MAS Metode analize elektrofizioloških signala 13E054MSU Multivarijabilni sistemi upravljanja
13E054NM Neuralne mreže 13E054OPG Obrada i prepoznavanje govora
13E054NS2 Nelinearni sistemi upravljanja 2 13E054PRV Programiranje u realnom vremenu
13E054PO Prepoznavanje oblika 13E054TRS Teorija robotskih sistema
13E054URV Upravljanje u realnom vremenu 13E054UIP Upravljanje industrijskim procesima

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

  Jesenji semestar   Prolećni semestar
13M051DIF Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja 13M051ASS Analiza složenih sistema
13M051MU Mašinsko učenje 13M051IOT IoT sistemi
13M051NI Neuralno inženjerstvo 13M051KV Kompjuterska vizija
13M051OUS Optimalno upravljanje sistemima 13M051MSC Metode soft-computing-а
13M051PSU Projektovanje sistema upravljanja 13M051SOM Sistemi odlučivanja u medicini
13M051RMR Robusna multivarijabilna regulacija 13M051ТOBS Tehnike obrade biomedicinskih signala
13M051RS Robotski sistemi    
13M051SKS Statistička klasifikacija signala    
13M051TSS Teorija stohastičkih sistema    

 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

  Oblasti: upravljanje i obrada signala   Oblasti: biomedicina i robotika
13D051KES Klasifikacija i estimacija signala 13D051ARS Autonomni robotski sistemi bez lj.posade
13D051NM Neuralne mreže 13D051MIE Metode i instrumentacija za el.fiziologiju
13D051NMS Nelinearni multivarijabilni sistemi 13D051MKR Motorna kontrola i rehabilitacija
13D051OAS Optimalni i adaptivni stohastički sistemi 13D051NP Neuralne proteze
13D051PPC Praćenje pokretnih ciljeva 13D051NVM Neurovizuelizacione metode
13D051PRO Primenjena robusna optimizacija 13D051SRS Specijalni robotski sistemi
13D051SDMU Sistemi za distribuirano merenje i upravljanje 13D051STZ Savremene tehnologije u zdravstvu
13D051SMA Složeni multi-agent sistemi 13D051TRS Teorija robotskih sistema
13D051SMP Savremene metode za projektovanje
regulatora u sistemima upravljanja
   
13D051TOP Tehnike obrade i prepoznavanje
govornog signala
   
13D051USS Upravljanje složenim sistemima    

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Serbian Sadržaj Predmeti Predmeti