13M051TOBS

TOBS - Materijali za predavanja

PLAN NASTAVE U DOBA KORONE, studentkinje i studenti mogu pogledati ovde. Za online časove koristiće se Skype ili Jitsi platforme.

Zainteresovani studenti/kinje mogu pogledati prezentaciju predmeta ovde.

Predavanje održano tokom R-Ladies sastanka 20. juna 2018, zenodo.1335666

Link sa zanimljivih sadržajem tj. "lažnim" korelacijama: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations.

Preporučeni primeri dobre i loše prakse u vizuelizaciji podataka su dostupni na https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/ i https://www.reddit.com/r/dataisugly/.

Broj R paketa od početka držanja TOBS kursa: https://github.com/NadicaSm/simpleRgraph

Prezentacija i kod za uvodni blok: https://github.com/NadicaSm/R-for-Data-Science-Short-Course-2020.

Prezentacije sa predavanja:

 1. Uvodno predavanje
 2. Osnovni podaci i manipulacija podacima u R-u
 3. Interfejsi u R-u, primeri biomedicinskih signala i Data Science
 4. Operatori, kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja
 5. Srčani puls, funkcije, estetika, dplyr paket i pretraga
 6. Kontrolne funkcije, debagovanje, profilisanje koda i filtriranje biosignala
 7. Generisanje (pseudo)slučajnih brojeva i sintetičkih biosignala
 8. Analiza EMG-a i vizuelizacija (I deo)
 9. Vizuelizacija (II deo) i merenje signala u R-u, 50.txt. Za merenje signala u R-u korišćeni su sledeći kodovi: analogReadBezKasnjenja.ino i mer.R.
 10. Automatski izveštaji i t-test. Primer .Rmd dokumenta i automatski .pdf izveštaj, studenti mogu pogledati na: download1 i download2.
 11. t-test i Case study analize podataka. Kod koji pruža dodatni uvid u osobine t-testa: ttestKod.R.
 12. Shiny web aplikacije.
 13. PCA i EMD realizacija u R-u za obradu biosignala. Podaci za prezentaciju: 100.txt, EMG.txt.
 14. Topografska analiza, klasterizacija biosignala, standardi za snimanje i ETIKA.

Materijali sa predavanja za školsku 2016/2017 godinu: Handout za predavanja 1-5, studenti mogu preuzeti ovde. Za predavanja 6-10, studenti mogu preuzeti handout ovde. Handout za predavanja 11-14 je dostupan ovde. (U handout-u hyperlink-ovi su neaktivni, ali studenti mogu pogledati kompletnu verziju predavanja skeniranjem QR kodova.)