Font Size

SCREEN

Cpanel

Tehnike obrade biomedicinskih signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   2+0+2  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu TOBS predmeta.

Rlogo

TOBS - Materijali za predavanja

PLAN NASTAVE U DOBA KORONE, studentkinje i studenti mogu pogledati ovde. Za online časove koristiće se Skype ili Jitsi platforme.

Zainteresovani studenti/kinje mogu pogledati prezentaciju predmeta ovde.

Predavanje održano tokom R-Ladies sastanka 20. juna 2018, zenodo.1335666

Link sa zanimljivih sadržajem tj. "lažnim" korelacijama: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations.

Preporučeni primeri dobre i loše prakse u vizuelizaciji podataka su dostupni na https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/ i https://www.reddit.com/r/dataisugly/.

Broj R paketa od početka držanja TOBS kursa: https://github.com/NadicaSm/simpleRgraph

Prezentacija i kod za uvodni blok: https://github.com/NadicaSm/R-for-Data-Science-Short-Course-2020.

Prezentacije sa predavanja:

 1. Uvodno predavanje
 2. Osnovni podaci i manipulacija podacima u R-u
 3. Interfejsi u R-u, primeri biomedicinskih signala i Data Science
 4. Operatori, kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja
 5. Srčani puls, funkcije, estetika, dplyr paket i pretraga
 6. Kontrolne funkcije, debagovanje, profilisanje koda i filtriranje biosignala
 7. Generisanje (pseudo)slučajnih brojeva i sintetičkih biosignala
 8. Analiza EMG-a i vizuelizacija (I deo)
 9. Vizuelizacija (II deo) i merenje signala u R-u, 50.txt. Za merenje signala u R-u korišćeni su sledeći kodovi: analogReadBezKasnjenja.ino i mer.R.
 10. Automatski izveštaji i t-test. Primer .Rmd dokumenta i automatski .pdf izveštaj, studenti mogu pogledati na: download1 i download2.
 11. t-test i Case study analize podataka. Kod koji pruža dodatni uvid u osobine t-testa: ttestKod.R.
 12. Shiny web aplikacije.
 13. PCA i EMD realizacija u R-u za obradu biosignala. Podaci za prezentaciju: 100.txt, EMG.txt.
 14. Topografska analiza, klasterizacija biosignala, standardi za snimanje i ETIKA.

Materijali sa predavanja za školsku 2016/2017 godinu: Handout za predavanja 1-5, studenti mogu preuzeti ovde. Za predavanja 6-10, studenti mogu preuzeti handout ovde. Handout za predavanja 11-14 je dostupan ovde. (U handout-u hyperlink-ovi su neaktivni, ali studenti mogu pogledati kompletnu verziju predavanja skeniranjem QR kodova.)

TOBS - Obaveštenja

27.12.2020. OTVORENE SU PRIJAVE ZA VIRTUELNU BESPLATNU PROLEĆNU ŠKOLU BCI I NEUROTEHNOLOGIJA! Više informacija o online školi koja će se održati od 12. do 21. aprila 2021 dostupno je na https://www.gtec.at/spring-school-2021/

17.10.2020. NOVA ŠKOLSKA GODINA! TOBS predmet se drži u prolećnom semestru!

12.10.2020. BESPLATAN SIMPOZIJUM NA TEMU MERENJA I ANALIZE BIOSIGNALA! Sve studentkinje i studenti se upućuju da prate besplatan Simpozijum "Biosignals: Measurement and analysis with applications in psychology" koji će se održati u nedelju 18.10.2020. u okviru konferencije Empirijska istraživanja u psihologiji u periodu 14:30-16:00. Program EIP konferencije je dostupan ovde, a uskoro će biti dostupan i link preko koga će biti moguće uključenje i na sajtu konferencije i na sajtu MAS predmeta.

Opširnije: TOBS - Obaveštenja

TOBS - Vežbe

Materijali za vežbe:

 1. Uvodna vežba: prezentacija, skript
 2. Osnovni podaci i rad sa fajlovima: txt_fajl, csv_tabela, prezentacija, skript
 3. Ekstrakcija, prikaz podataka i nedostajuće vrednosti: primerPodataka.csv, primerPodatakaV.csv, prezentacija, skript
 4. Kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja: prezentacija, skript
 5. Pisanje funkcija i analiza srčanog pulsa: prezentacija, skript
 6. Kontrolne funkcije, pretprocesiranje biosignala i debagovanje: prezentacija, puls.txt, skript
 7. Sintetički EMG signal: EMG.csv, zadaci, skript
 8. Vizuelizacija: zadaci
 9. Vizuelizacija II i merenje signala: zadaci, EMG.csv, EMG6channelsBicepsCocontraction.csv
 10. Automatsko generisanje izveštaja: zadaci, EMG signali, vezba10Rezultat.pdf
 11. t-test u stroke studiji i studiji spavanja: zadaci
 12. Shiny aplikacija i GUI: zadaci, EMG signali

DODATNE NAPOMENE:

Za proveru postojećih paketa (pre pokretanja instalacije), studenti/kinje mogu koristiti sledeći kod: if (!require("abd")) install.packages("abd"). Primer koda je dat za "abd" paket sa CRAN-a (eng. The Analysis of Biological Data).

Da bi se dodao novi red u tekstu u .Rmd dokumentu, potrebno je dodati dva znaka razmaka tj. space-a.

DODATNI MATERIJALI: Realizacija MA (eng. Moving Average) filtara u R-u je objašnjena ovde.

TOBS - Projekti

*** NOVO *** Objavljen je projekat za 2018/19. školsku godinu i dostupan na: tekst projekta (na srpskom), project assignment (in English).

Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

Opširnije: TOBS - Projekti

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051TOBS