Font Size

SCREEN

Cpanel

Tehnike obrade biomedicinskih signala

Predmet 13M051TOBS
Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   2+0+2  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu TOBS predmeta.

Rlogo

TOBS - Materijali za predavanja

Zainteresovani studenti/kinje mogu pogledati prezentaciju predmeta ovde (iz školske 2016/17).

Svi materijali dostupni u Zenodo repozitorijumu mogu se naći na https://zenodo.org/communities/tobs/.

LINK ZA PREDAVANJA koja će se držati utorkom sa početkom u 17:15: https://us02web.zoom.us/j/89967421635?pwd=eGVqTXZMUHEyb01NTE9rcURmUjdhQT09 (Meeting ID: 899 6742 1635, Passcode: 526460)

Prezentacije sa predavanja:

 1. Uvodno predavanje, zenodo.4573992 (02.03.2021.)
 2. Osnovni podaci u programskom jeziku R, zenodo.4606662 (16.03.2021.)
 3. Interfejsi u R-u, primeri biomedicinskih signala i nauka o podacima, zenodo.4625916 (23.03.2021.)
  1. Dodatna literatura za 3. lekciju uključuje dve reference o Nikolaju Bernštajnu:
   1. Biryukova, E., & Sirotkina, I. (2020). Forward to Bernstein: movement complexity as a new frontier. Frontiers in Neuroscience14. doi: 10.3389/fnins.2020.00553
   2. Vukobratović, M., & Jovanović, M. (2010). Nikolai Aleksandrovich Bernstein - Pioneer in control and cybernetics. International Journal of Humanoid Robotics7(01), 213-222. doi: 10.1142/S0219843610002040
 4. Operatori, kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja, zenodo.4642414 (30.03.2021.)
 5. Srčani puls, funkcije, estetika, dplyr paket i pretraga, zenodo.4661755 (06.04.2021.)
 6. Kontrolne funkcije, debagovanje, profilisanje koda i filtriranje biosignala, zenodo.4679296 (13.04.2021.)
 7. Generisanje (pseudo)slučajnih brojeva i sintetičkih biosignala
 8. Analiza EMG-a i vizuelizacija (I deo)
 9. Vizuelizacija (II deo) i merenje signala u R-u, 50.txt. Za merenje signala u R-u korišćeni su sledeći kodovi: analogReadBezKasnjenja.ino i mer.R.
 10. Automatski izveštaji i t-test. Primer .Rmd dokumenta i automatski .pdf izveštaj, studenti mogu pogledati na: download1 i download2.
 11. t-test i Case study analize podataka. Kod koji pruža dodatni uvid u osobine t-testa: ttestKod.R.
 12. Shiny web aplikacije.
 13. PCA i EMD realizacija u R-u za obradu biosignala. Podaci za prezentaciju: 100.txt, EMG.txt.
 14. Topografska analiza, klasterizacija biosignala, standardi za snimanje i ETIKA.

Materijali sa predavanja za školsku 2016/2017 godinu: Handout za predavanja 1-5, studenti mogu preuzeti ovde. Za predavanja 6-10, studenti mogu preuzeti handout ovde. Handout za predavanja 11-14 je dostupan ovde. (U handout-u hyperlink-ovi su neaktivni, ali studenti mogu pogledati kompletnu verziju predavanja skeniranjem QR kodova.)

Dodatni materijali:

 1. Predavanje održano tokom R-Ladies sastanka 20. juna 2018, zenodo.1335666
 2. Link sa zanimljivih sadržajem tj. "lažnim" korelacijama: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations.
 3. Preporučeni primeri dobre i loše prakse u vizuelizaciji podataka su dostupni na https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/ i https://www.reddit.com/r/dataisugly/.
 4. Broj R paketa od početka držanja TOBS kursa: https://github.com/NadicaSm/simpleRgraph
 5. Prezentacija i kod za uvodni blok: https://github.com/NadicaSm/R-for-Data-Science-Short-Course-2020
 6. Primer interaktivnog grafika u zdravstvu: https://live.mojdoktor.gov.rs/

TOBS - Obaveštenja

30.03.2021. KOLOKVIJUM iz TOBS predmeta održaće se u nedelju 25.04.2021. sa početkom u 11 časova u laboratoriji 69. Gradivo za kolokvijum će biti završno sa predavanjem održanim 06.04. i vežbe završno sa 19.04. tj. uključujući predavanje od 06.04. i vežbe od 19.04. Kolokvijum će biti moguće nadoknaditi u ispitnim rokovima.

30.03.2021. DRUGI BLOK LABORATORIJSKIH VEŽBI iz TOBS predmeta održaće se u ponedeljak 19.04.2021. sa početkom u 17 časova u laboratoriji 69.

09.03.2021. PRVI BLOK LABORATORIJSKIH VEŽBI iz TOBS predmeta održaće se u ponedeljak 22.03.2021. sa početkom u 17 časova u laboratoriji 69.

27.02.2021. PREDAVANJA iz TOBS predmeta držaće se preko ZOOM platforme. Uputstvo za korišćenje ove platforme koje je pripremio prof. Slavko Gajin, može se pogledati na sajtu Računarskog centra Univerziteta u Beogradu na http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=7451Linkovi za pristup online sinhronim časovima biće prosleđeni studentima preko mejla i najkasnije 15 minuta pre početka časa biće dostupni na sajtu predmeta. Pravila rada na predmetu će biti dostupna u prezentaciji za uvodni čas u prvoj sedmici predavanja.

27.02.2021. UVODNI ČAS iz TOBS predmeta održaće se uživo u utorak 02.03.2021. sa početkom u 18 časova u sali 59.

26.02.2021. PROLEĆNI SEMESTAR počinje u ponedeljak 01.03.2021.

Opširnije: TOBS - Obaveštenja

TOBS - Vežbe

Materijali za vežbe:

 1. Uvodna vežba: zenodo.4625578, skript (22.03.2021.)
 2. Osnovni podaci i rad sa fajlovima: zenodo.4625586, skript (22.03.2021.)
 3. Ekstrakcija, prikaz podataka i nedostajuće vrednosti: zenodo.4625785, skript (22.03.2021.)
 4. Kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja: prezentacija, skript
 5. Pisanje funkcija i analiza srčanog pulsa: prezentacija, skript
 6. Kontrolne funkcije, pretprocesiranje biosignala i debagovanje: prezentacija, puls.txt, skript
 7. Sintetički EMG signal: EMG.csv, zadaci, skript
 8. Vizuelizacija: zadaci
 9. Vizuelizacija II i merenje signala: zadaci, EMG.csv, EMG6channelsBicepsCocontraction.csv
 10. Automatsko generisanje izveštaja: zadaci, EMG signali, vezba10Rezultat.pdf
 11. t-test u stroke studiji i studiji spavanja: zadaci
 12. Shiny aplikacija i GUI: zadaci, EMG signali

DODATNE NAPOMENE:

Za proveru postojećih paketa (pre pokretanja instalacije), studenti/kinje mogu koristiti sledeći kod: if (!require("abd")) install.packages("abd"). Primer koda je dat za "abd" paket sa CRAN-a (eng. The Analysis of Biological Data).

Da bi se dodao novi red u tekstu u .Rmd dokumentu, potrebno je dodati dva znaka razmaka tj. space-a.

DODATNI MATERIJALI: Realizacija MA (eng. Moving Average) filtara u R-u je objašnjena ovde.

TOBS - Projekti

Spisak projekata za školsku 2020/21. godinu je dostupan ovde (postavljeno 15.03.2021).

Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

Opširnije: TOBS - Projekti

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051TOBS