Font Size

SCREEN

Cpanel

Tehnike obrade biomedicinskih signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   2+0+2  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu TOBS predmeta.

Rlogo

TOBS - Materijali za predavanja

Zainteresovani studenti/kinje mogu pogledati prezentaciju predmeta ovde.

Predavanje održano tokom R-Ladies sastanka 20. juna 2018., download, zenodo.1335666

Link sa zanimljivih sadržajem tj. "lažnim" korelacijama: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations.

Prezentacije sa predavanja za školsku 2017/18 i 2018/19 godinu:

 1. Uvodno predavanje, izmenjeno 28.02.2019.
 2. Osnovni podaci i manipulacija podacima u R-u, izmenjeno 28.02.2019.
 3. Interfejsi u R-u, primeri biomedicinskih signala i Data Science, izmenjeno 07.03.2019.
 4. Operatori, kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja, izmenjeno 14.03.2019.
 5. Srčani puls, funkcije, estetika, dplyr paket i pretraga, izmenjeno 21.03.2019.
 6. Kontrolne funkcije, debagovanje, profilisanje koda i filtriranje biosignala, izmenjeno 26.03.2019.
 7. Generisanje (pseudo)slučajnih brojeva i sintetičkih biosignala, izmenjeno 03.04.2019.
 8. Analiza EMG-a i vizuelizacija (I deo), izmenjeno 10.04.2019.
 9. Vizuelizacija (II deo) i merenje signala u R-u, 50.txt, izmenjeno 17.04.2018. Za merenje signala u R-u korišćeni su sledeći kodovi: analogReadBezKasnjenja.ino i mer.R, izmenjeno 17.04.2019.
 10. Automatski izveštaji i t-test. Primer .Rmd dokumenta i automatski .pdf izveštaj, studenti mogu pogledati na: download1 i download2, izmenjeno 17.04.2019.
 11. t-test i Case study analize podataka. Kod koji pruža dodatni uvid u osobine t-testa: ttestKod.R, izmenjeno 23.04.2019.
 12. Shiny web aplikacije, izmenjeno 23.04.2019.
 13. PCA i EMD realizacija u R-u za obradu biosignala. Podaci za prezentaciju: 100.txt, EMG.txt., izmenjeno 07.05.2019.
 14. Topografska analiza, klasterizacija biosignala, standardi za snimanje i ETIKA, izmenjeno 07.05.2019.

Materijali sa predavanja za školsku 2016/2017 godinu: Handout za predavanja 1-5, studenti mogu preuzeti ovde. Za predavanja 6-10, studenti mogu preuzeti handout ovde. Handout za predavanja 11-14 je dostupan ovde. (U handout-u hyperlink-ovi su neaktivni, ali studenti mogu pogledati kompletnu verziju predavanja skeniranjem QR kodova.)

TOBS - Obaveštenja

17.11.2019. PREDAVANJE NA TEMU H2O R I MAŠINSKO UČENJE dr Erin LeDell će se održati u četvrtak 21.11.2019. u Beogradu u Startitu. Više informacija u sekciji Obaveštenja na http://automatika.etf.rs/sr/obave%C5%A1tenja.

19.10.2019. PREZENTACIJA za rad "Driving activity assessment using accelerometer data", koju je nagrađeni student Nikola Šolaja predstavio na IEEE ERK konferenciji u Portorožu u Sloveniji u septembru 2019. godine, je dostupna na Zenodo repozitorijumu.

IMG 20190924 104915 IMG 20190924 124631 IMG 20190924 113733

02.10.2019. PROJEKAT iz TOBS predmeta na temu realizacije Shiny aplikacije za pretragu medicinske radiološke opreme u Srbiji (koja je rađena van konkurentskog takmičarskog dela) studenta Đurđa Gavrovića je dostupan na Zenodo repozitorijumu, a kod je dostupan na GitHub-u.

Opširnije: TOBS - Obaveštenja

TOBS - Vežbe

Materijali za 2017/18 i 2018/19 školsku godinu:

 1. Uvodna vežba: prezentacija, skript (28.02.2019.)
 2. Osnovni podaci i rad sa fajlovima: txt_fajl, csv_tabela, prezentacija, skript (07.03.2019.)
 3. Ekstrakcija, prikaz podataka i nedostajuće vrednosti: primerPodataka.csv, primerPodatakaV.csv, prezentacija, skript (07.03.2019.)
 4. Kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja: prezentacija, skript (14.03.2019.)
 5. Pisanje funkcija i analiza srčanog pulsa: prezentacija, skript (27.03.2019.)
 6. Kontrolne funkcije, pretprocesiranje biosignala i debagovanje: prezentacija, puls.txt, skript (11.04.2019.)
 7. Sintetički EMG signal: EMG.csv, zadaci, skript (18.04.2019.)
 8. Vizuelizacija: zadaci (18.04.2019.)
 9. Vizuelizacija II i merenje signala: zadaci, EMG.csv, EMG6channelsBicepsCocontraction.csv (23.04.2019.)
 10. Automatsko generisanje izveštaja: zadaci, EMG signali, vezba10Rezultat.pdf (23.04.2019.)
 11. t-test u stroke studiji i studiji spavanja: zadaci (09.05.2019.)
 12. Shiny aplikacija i GUI: zadaci, EMG signali, kod (09.05.2019.)

DODATNE NAPOMENE:

Za proveru postojećih paketa (pre pokretanja instalacije), studenti/kinje mogu koristiti sledeći kod: if (!require("abd")) install.packages("abd"). Primer koda je dat za "abd" paket sa CRAN-a (eng. The Analysis of Biological Data).

Da bi se dodao novi red u tekstu u .Rmd dokumentu, potrebno je dodati dva znaka razmaka tj. space-a.

DODATNI MATERIJALI: Realizacija MA (eng. Moving Average) filtara u R-u je objašnjena ovde.

TOBS - Projekti

*** NOVO *** Objavljen je projekat za 2018/19. školsku godinu i dostupan na: tekst projekta (na srpskom), project assignment (in English).

Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

Opširnije: TOBS - Projekti

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051TOBS