Font Size

SCREEN

Cpanel

Tehnike obrade biomedicinskih signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   2+0+2  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu TOBS predmeta.

Rlogo

TOBS - Materijali za predavanja

Zainteresovani studenti/kinje mogu pogledati prezentaciju predmeta ovde.

Predavanje održano tokom R-Ladies sastanka 20. juna 2018., download, zenodo.1335666

Link sa zanimljivih sadržajem tj. "lažnim" korelacijama: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations.

Prezentacije sa predavanja za školsku 2017/18 i 2018/19 godinu:

 1. Uvodno predavanje, izmenjeno 28.02.2019.
 2. Osnovni podaci i manipulacija podacima u R-u, izmenjeno 28.02.2019.
 3. Interfejsi u R-u, primeri biomedicinskih signala i Data Science, izmenjeno 07.03.2019.
 4. Operatori, kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja, izmenjeno 14.03.2019.
 5. Srčani puls, funkcije, estetika, dplyr paket i pretraga, izmenjeno 21.03.2019.
 6. Kontrolne funkcije, debagovanje, profilisanje koda i filtriranje biosignala, izmenjeno 26.03.2019.
 7. Generisanje (pseudo)slučajnih brojeva i sintetičkih biosignala, izmenjeno 03.04.2019.
 8. Analiza EMG-a i vizuelizacija (I deo), izmenjeno 10.04.2019.
 9. Vizuelizacija (II deo) i merenje signala u R-u, 50.txt, izmenjeno 17.04.2018. Za merenje signala u R-u korišćeni su sledeći kodovi: analogReadBezKasnjenja.ino i mer.R, izmenjeno 17.04.2019.
 10. Automatski izveštaji i t-test. Primer .Rmd dokumenta i automatski .pdf izveštaj, studenti mogu pogledati na: download1 i download2, izmenjeno 17.04.2019.
 11. t-test i Case study analize podataka. Kod koji pruža dodatni uvid u osobine t-testa: ttestKod.R, izmenjeno 23.04.2019.
 12. Shiny web aplikacije, izmenjeno 23.04.2019.
 13. PCA i EMD realizacija u R-u za obradu biosignala. Podaci za prezentaciju: 100.txt, EMG.txt., izmenjeno 07.05.2019.
 14. Topografska analiza, klasterizacija biosignala, standardi za snimanje i ETIKA, izmenjeno 07.05.2019.

Materijali sa predavanja za školsku 2016/2017 godinu: Handout za predavanja 1-5, studenti mogu preuzeti ovde. Za predavanja 6-10, studenti mogu preuzeti handout ovde. Handout za predavanja 11-14 je dostupan ovde. (U handout-u hyperlink-ovi su neaktivni, ali studenti mogu pogledati kompletnu verziju predavanja skeniranjem QR kodova.)

TOBS - Obaveštenja

02.10.2019. PROJEKAT iz TOBS predmeta na temu realizacije Shiny aplikacije za pretragu medicinske radiološke opreme u Srbiji (koja je rađena van konkurentskog takmičarskog dela) studenta Đurđa Gavrovića je dostupan na Zenodo repozitorijumu, a kod je dostupan na GitHub-u.

20.08.2019. ISPIT iz TOBS predmeta će se održati u petak 30.08.2019. u petak sa početkom u 9 časova u laboratoriji 69.

17.08.2019. NOVA OTVORENA KNJIGA o Shiny paketu autora prof. Hadley Wickham-a je dostupna: https://mastering-shiny.org/

Opširnije: TOBS - Obaveštenja

TOBS - Vežbe

Materijali za 2017/18 i 2018/19 školsku godinu:

 1. Uvodna vežba: prezentacija, skript (28.02.2019.)
 2. Osnovni podaci i rad sa fajlovima: txt_fajl, csv_tabela, prezentacija, skript (07.03.2019.)
 3. Ekstrakcija, prikaz podataka i nedostajuće vrednosti: primerPodataka.csv, primerPodatakaV.csv, prezentacija, skript (07.03.2019.)
 4. Kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja: prezentacija, skript (14.03.2019.)
 5. Pisanje funkcija i analiza srčanog pulsa: prezentacija, skript (27.03.2019.)
 6. Kontrolne funkcije, pretprocesiranje biosignala i debagovanje: prezentacija, puls.txt, skript (11.04.2019.)
 7. Sintetički EMG signal: EMG.csv, zadaci, skript (18.04.2019.)
 8. Vizuelizacija: zadaci (18.04.2019.)
 9. Vizuelizacija II i merenje signala: zadaci, EMG.csv, EMG6channelsBicepsCocontraction.csv (23.04.2019.)
 10. Automatsko generisanje izveštaja: zadaci, EMG signali, vezba10Rezultat.pdf (23.04.2019.)
 11. t-test u stroke studiji i studiji spavanja: zadaci (09.05.2019.)
 12. Shiny aplikacija i GUI: zadaci, EMG signali, kod (09.05.2019.)

DODATNE NAPOMENE:

Za proveru postojećih paketa (pre pokretanja instalacije), studenti/kinje mogu koristiti sledeći kod: if (!require("abd")) install.packages("abd"). Primer koda je dat za "abd" paket sa CRAN-a (eng. The Analysis of Biological Data).

Da bi se dodao novi red u tekstu u .Rmd dokumentu, potrebno je dodati dva znaka razmaka tj. space-a.

DODATNI MATERIJALI: Realizacija MA (eng. Moving Average) filtara u R-u je objašnjena ovde.

TOBS - Projekti

*** NOVO *** Objavljen je projekat za 2018/19. školsku godinu i dostupan na: tekst projekta (na srpskom), project assignment (in English).

Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

Opširnije: TOBS - Projekti

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051TOBS