13M051OUS

Optimalno upravljanje sistemima (MS1OUS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Optimalno upravljanje sistemima (MS1OUS)       
Predavanja - Aleksandra Marjanović
Vežbe - Aleksandra Marjanović