Font Size

SCREEN

Cpanel

Neuralno inženjerstvo (13M051NI)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Neuralno inženjerstvo (13M051NI)   Izborni   3+1+0  6
Predavanja - Milica Janković (kabinet 68, BMIT), Kosta Jovanović (kabinet 105, ETF Robotics)
Vežbe - Milica JankovićKosta Jovanović

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13M051NI - Obavestenja

  • 25.09.2019. Predmet Neuralno inženjerstvo se nalazi u grupi A predmeta modula Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo. Studenti modula Signali i sistemi ga mogu izabrati kao predmet sa drugog modula (uz odobrenje rukovodioca modula se maksimalno dva takva predmeta mogu izabrati).  Informacije o predmetu se mogu dobiti od predmetnih nastavnika u ponedeljak, 7.10.2018. u 17h u Lab69.

13M051NI - Materijali

Predavanja 2019/2020 (materijali su dostupni na Google Drive-u)

  • Uvodno predavanje
  • Neuroimidžing 1 - Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI)
  • Neuromidžing 2 - Nilearn, alat za mašinsko učenje u neuroimidžingu
  • Roboti u rehabilitaciji
  • Funkcionalna električna stimulacija i asistivni sistemi za pokrete
  • Kardioasistivni uređaji
  • Duboka moždana stimulacija, Neuromodulacione terapije
  • Neurorobotika I, II, III
  • Primene elektroencefalografije

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051NI