Font Size

SCREEN

Cpanel

Neuralno inženjerstvo (13M051NI)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Neuralno inženjerstvo (13M051NI)   Izborni   3+1+0  6
Predavanja - Milica Janković (kabinet 68, BMIT), Kosta Jovanović (kabinet 105, ETF Robotics)
Vežbe - Milica JankovićKosta Jovanović

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13M051NI - Obavestenja

 • 12.12.2018. Kolokvijum će se održati u ponedeljak, 24.12.2018. u 17h. Materijali za domaći zadatak se nalaze na Google Drive-u.
 • 12.10.2018. Prema dogovoru sa studentima koji su bili na informativnom času 1.10.2018, nastava će početi 15.10.2018. u 17h u Lab69.
 • 28.09.2018. Informacije o predmetu se mogu dobiti od predmetnih nastavnika u ponedeljak, 1.10.2018. u 17h u Lab69.
 • 27.09.2018. Predmet Neuralno inženjerstvo se nalazi u grupi A predmeta modula Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo. Studenti modula Signali i sistemi ga mogu izabrati kao predmet sa drugog modula (uz odobrenje rukovodioca modula se maksimalno dva takva predmeta mogu izabrati).

13M051NI - Materijali

Predavanja 2018/2019 (dodatni materijali su dostupni na Google Drive-u)

 • Neuroimidžing - Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI), pdf small download
 • Nilearn, alat za mašinsko učenje u neuroimidžingu
 • Funkcionalna električna stimulacija i asistivni sistemi za pokrete, pdf small download 
 • Roboti u rehabilitaciji, pdf small download
 • Kardioasistivni uređaji, pdf small download
 • Duboka moždana stimulacija, Neuromodulacione terapije, pdf small download 
 • Neurorobotika I, II, III pdf small download
 • Primene elektroencefalografije, pdf small download

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051NI