Font Size

SCREEN

Cpanel

Metode nelinearne regulacije (13M051MER)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Metode nelinearne regulacije       
Predavanja - Aleksandar Rakić
Vežbe - Aleksandra Marjanović

Obaveštenja

  • 09.01.2017. U sekciji Projektni zadacii: dodeljeni Z1 i Z4.
  • 26.12.2016. U sekciji Projektni zadaci: dodat u listu zadatak Z4, dodeljeni Z2 i Z3.
  • 23.12.2016. U sekciji Projektni zadaci objavljena je prva tranša predloga integralnih projektnih zadataka za ovu školsku godinu. U vezi dodele postojećih zadataka javiti se na mail rakic(at)etf.rs. Princip dodele first come, first served.

Preliminarne informacije o organizaciji rada, projektnim zadacima i praćenju nastave:

  • Studenti, koji nisu slušali predmet NSU2 na osnovnim studijama, prate nastavu i polažu ispit kroz izradu parcijalnih projektnih zadataka (kao i NSU2) i sve informacije nalaze se na stranici predmeta NSU2.
  • Studenti, koji su slušali NSU2, proučavaju nove oblasti i/ili naprednu tematiku već razmatranih nelinearnih metoda regulacije, dobijaju adekvatnu literaturu, rade i usmeno brane individualno dodeljene integralne projektne zadatke.
  • U vezi dodele integralnih projektnih zadataka (bilo izborom iz seta postojećih ili sugestijama za kreiranje novog), konsultacija i predaje zadataka, studenti se pozivaju da predmetnom nastavniku upute mail.
  • U svakom ispitnom roku, rok za predaju projektnog zadatka je (kalendarskih) sedam dana pre kraja ispitnog roka.

Projektni zadaci

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051MER