13M051KV

Kompjuterska vizija (13M051KV)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Kompjuterska vizija (OS4KV)       
Predavanja - Veljko Papić
Vežbe - Veljko Papić