Font Size

SCREEN

Cpanel

13E054VI

Marija Milutinović

kabinet: zgrada Lole, 9. sprat, 917

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Marija Milutinović je rođena 11.08.1996. godine u Loznici gde je završila Osnovnu školu ,,Anta Bogićević”, Osnovnu muzičku školu ,,Vuk Karadžić” i prirodno matematički smer Gimanzije ,,Vuk Karadžić” kao đak generacije i nosilac Vukove diplome. U toku školovanja osvojila je jedanaest nagrada na državnim takmičenjima iz matematike i fizike.

Elektrotehnički fakultet upisala je 2015. godine i diplomirala na odseku Signali i sistemi 4. jula 2019. godine sa prosečnom ocenom 9,62. Diplomski rad na temu ,,Prepoznavanje statičkih simbola znakovnog jezika primenom konvolucionih neuralnih mreža”  odbranila je pod mentorstvom doc. dr Predraga Tadića sa ocenom 10. Na konkursu ETF BAFA osvojila je nagradu za jedan od četiri najbolja diplomska rada u školskoj 2018/2019. godini. 

Tokom osnovnih studija svoja interesovanja usmerila je ka oblastima digitalne obrade signala i biomedicinskog inženjerstva. Na takmičenju Elektrijada osvojila je ekipno prvo mesto iz predmeta Teorija električnih kola 2017. godine i oblasti Automatika 2018. godine. Stručnu praksu je pohađala 2017. godine na Max Planck Institute for Software Systems (Nemačka) gde je radila na projektu optimizacije algoritama mašinskog učenja u donošenju odluka uz zadovoljenje ograničenja u programskom jeziku Python, dok je 2019. godine bila učesnik programa Excellence in Engineering na École polytechnique fédérale de Lausanne (Švajcarska) gde se bavila određivanjem funkcionalne povezanosti regiona mozga na osnovu snimaka sa funkcionalne magnetne rezonance primenom dubokih neuralnih mreža. Učestovala je na dvomesečnom programu CERN openlab u organizaciji Evropske organizacije za nuklearno istraživanje (CERN) i programu BioCamp u organizaciji farmaceutske kompanije Novartis u toku 2020. godine. Poseduje sertifikat Siemens TIA-MICRO1. 

Kao student osnovnih studija bila je angažovana kao demonstrator na Katedri za računarsku tehniku i informatiku i student saradnik u Istraživačkoj stanici Petnica na seminaru fizike i seminaru tehničkih nauka. Školske 2019/2020. godine upisala je master akademske studije na odseku Signali i sistemi.

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054VI Nastavnici Marija Milutinović