Font Size

SCREEN

Cpanel

Upravljanje industrijskim procesima (13E054UIP)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Upravljanje industrijskim procesima (13E054UIP)   I  3+1+1
Predavanja - Goran Kvaščev
Vežbe - Sanja Vujnović, Petar Jandrić, Uroš Rakonjac

Obaveštenja

  • 27.02.2021. MS Teams grupi predmeta se može pristupiti putem ovog linka.
  • 04.02.2020. Forma ispita:
    • Predispitne obaveze - Lab vežbe 50% (odbrane se održavaju u jednom terminu)
    • Ispitne obaveze - 50, potrebno je osvojiti minimum 30% poena na ispitu da bi bio priznat

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054UIP