Font Size

SCREEN

Cpanel

Metode analize elektrofizioloških signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja i vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Lab. vežbe - Nebojša Jovanović

Oglasna tabla se ne koristi. Sva obaveštenja će biti postavljena na sajtu predmeta.knjige7 1

13E054MAS predmet ima za cilj da se teorijska saznanja o obradi biosignala primene u praksi.

13E054MAS - Obaveštenja

09.07.2021. REZULTATI ISPITA u julskom ispitnom roku su prosleđeni mejlom studentima.

24.06.2021. PRIJAVA ZA BESPLATNE vebinare iz elektrofiziologije i kineziologije (ISEK-JEK serija tutorijala) je otvorena. Svi zainteresovani mogu pogledati više informacija na https://isek.org/isek-jek-tutorials/.

24.06.2021. JULSKI ROK iz MAS predmeta će se održati u utorak 29.06.2021. sa početkom u 14 časova u laboratoriji 69.

Opširnije: 13E054MAS - Obaveštenja

13E054MAS - Materijali

Udžbenik koji pokriva deo o mernoj nesigurnosti i raspodelama merenih signala, Metode i instrumentacija za električna merenja, zenodo.1335250

Prezentacija za predmet školske 2020/21. godine:

Osnovne informacije o predmetu:

 • Sve materijale studentkinje i studenti će dobiti na vežbama i predavanjima ili preko mejling liste.
 • Analiza signala se vrši pretežno u programskom paketu Matlab, ali i u GNU Octave-u i Python-u.

Vežbe i predavanja se sastoje iz dva ciklusa i, između ostalog, obuhvataju sledeće celine:

 • Učitavanje EKG signala iz PhysioBank - banke podataka na internetu
 • Generisanje sintetičkog EKG signala
 • Resemplovanje i korekcija bazne linije biomedicinskih signala
 • Razdvajanje EEG frekvencijskih komponenti: Diferencijalna moždana aktivnost leve i desne hemisfere
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Periodičnost signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Usrednjavanje signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Filtriranje signala
 • Metode za detekciju QRS kompleksa EKG signala: Pan-Tompkins metoda (originalni rad je dostupan na: https://www.robots.ox.ac.uk/~gari/teaching/cdt/A3/readings/ECG/Pan+Tompkins.pdf)
 • Statističke metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: ICA (eng. Independent Component Analysis)
 • Vremensko frekvencijska analiza signala primenom spektrograma i wavelet transformacije tj. talasića

13E054MAS - Vežbe

Materijali za vežbe:

 1. Prezenacija za grafički korisnički interfejs u GUI Octave programskom jeziiku koju je 09.12.2020. održao Nebojša Jovanović je dostupna ovde.
 2. Zadaci za vežbanje u GNU Octave ili Matlab programskim jezicima sa rešenjima, zenodo.4106874

Vežbe III ciklusa školske 2019/20:

 1. MAS3_1: Od školske 2017/18. godine, dodata je nova obavezna vežba (koja se ne ocenjuje), a koja se odnosi se na programiranje i analizu signala u Python programskom jeziku pod nazivom "Prikaz signala u vremenskom i frekvencijskom domenu i filtriranje signala u Pythonu" studentkinje i studenti mogu pogledati na: MAS3_1.pdf. Takođe, dostupni su i vremenski odbirci signala koji je sniman u laboratoriji 69 na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu - elektrokardiografski signal ekg.txt. Rešenje za vežbu MAS3_1 u Python-u je takođe dostupno: primerMASresenje.zip.
 2. MAS3_2: Od školske 2019/20. godine, dodata je još jedna obavezna vežba koju je pripremio demonstrator Nebojša Jovanović pod nazivom "Analiza biosignala u programskom jeziku Python sa ciljem ocene varijabilnosti srčanog ritma", zenodo.4415349. Zadaci su takođe dostupni i na GitHub-u: https://github.com/nebojsa55/python-vezba.

13E054MAS - Rokovi

Rezultate kolokvijuma i ispita studentkinje i studenti dobijaju putem e-mail liste koja se formira na početku semestra.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054MAS