Font Size

SCREEN

Cpanel

13E053SSO

Prof. dr Nadica Miljković

Nadica Miljkovic

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

kabinet 68, Zgrada tehničkih fakulteta

tviter  Google Scholar profil  rg1  mendeley  GitHub Mark 64px  logoETF rladies id publons logo lira logo open science framework linkedin black logo icon 147114zotero icon

Članica je RDA (Research Data Allaince), OAW (Open Access Week) i EOSCsecretariat.

Nadica Miljković je završila osnovne, master i doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu (ETF). Glavna oblast njenog istraživanja je biomedicinsko inženjerstvo. Objavila je radove na temu analize biomedicinskih signala i akvizicije elektrofizioloških signala. Njen najveći naučni doprinos je u primeni matričnih elektroda za stimulaciju i merenje bioeletkričnih potencijala, kao i primena novih metoda za ocenu terapije na osnovu analize elektrofizioloških signala. Počela je da radi na ETF-u 2008. godine u zvanjima saradnik u nastavi i istraživač, a 2020. godine je birana u zvanje vanrednog profesora. Objavila je preko 60 radova, od čega 14 radova u časopisima sa impakt faktorom i dva otvorena elektronska udžbenika.

Ona je bila angažovana u sektoru razvoja i istraživanja u okviru dva projekta iz oblasti rehabilitacionog inženjerstva (bila je deo tima za razvoj dva nova biomedicinska uređaja). Njen klinički rad uključuje rad sa pacijentima sa povredama centralnog nervnog sistema i sa bolom u leđima. Sva svoja klinička istraživanja je sprovela u saradnji sa klinikama u Beogradu. Trenutno je urednica PSSOH konferencije i recenzentkinja stranih i domaćih konferencija, časopisa i projekata. Takođe, koordinisala je EOSC Co-creation projektom Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM, ispred Univerziteta u Beogradu koji je finansiran uz podršku Sekretarijata Evropskog oblaka za otvorenu nauku (eng. European Open Science Cloud, skraćeno EOSC).

Drži nastavu na predmetima sa osnovnih, master i doktorskih akademskih studija iz oblasti električnih merenja (Python i Arduino), softverskih alata (Arduino i Matlab), analize biomedicinskih signala (Matlab, Python, GNU Octave i R) i drugih polja primene biomedicinskog inženjerstva. Od školske 2020/21 je angažovana u nastavi pri Katedri vojnoelektronskog inženjerstva na Vojnoj akademiji u Beogradu na Univerzitetu odbrane.

Odabrani materijali / održane prezentacije:

 1. Predavanje po pozivu održano tokom NSM 2017, download.
 2. Predavanje po pozivu održano tokom NSM 2018, download.
 3. Poster i prezentacija za ZINC konferenciju u Novom Sadu, maj 2018.
 4. Predavanje održano tokom R-Ladies sastanka 20. juna 2018, zenodo.1335666
 5. Poster za rad "Video-based extraction of movement artifacts in electrogastrography signal" predstavljen 20. juna 2018. na BelBi konferenciji, download, DOI: 10.13140/RG.2.2.19753.29280.
 6. Poster za rad "Motor imagery classification using H2O machine learning platform" predstavljen 22. juna 2018. na BelBi konferenciji, download, DOI: 10.13140/RG.2.2.36530.50888.
 7. Poster za rad "Unobtrusive human activity recognition", predstavljen 22. juna 2018. na BelBi konferenciji, downloadDOI: 10.13140/RG.2.2.30448.76806.
 8. Prezentacija, apstrakt, kod i sirovi podaci za rad "Digital biosignal processing with R" predstavljen na satRday 2018 konferenciji u Beogradu (26-27 oktobar 2018.) su dostupni na GitHub nalogu.
 9. Prezentacija za Arduino radionicu u organizaciji EESTEC-a je dostupna na GitHub nalogu.
 10. Prezentacija i rad "Two applications of fractional calculus for biosignal processing", decembar 2018, MIT konferencija, Novi Sad, Srbija.
 11. Prezentacija za rad "Assessment of sickness in virtual environments", predstavljen 11. marta 2019. na ICIST konferenciji na Kopaoniku. Rad je dostupan na http://www.eventiotic.com/eventiotic/library/paper/454.
 12. Prezentacija za predavanje "IoT & električna merenja" održano 26. marta 2019. tokom EESTech Challenge-a na ETF-u u Beogradu.
 13. Predavanje po pozivu "Biosignals for assessment of cybersickness" održano 5. aprila 2019. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani u Sloveniji. Više na: http://www.lait.fe.uni-lj.si/en/home-2/il/2019-miljkovic/, zenodo.2631273
 14. Predavanje po pozivu "Clinical and biomedical engineering in Serbia: Perspectives and experiences" održano 16. maja 2019. godine u Centru za nauku i istraživanja u Kopru u Sloveniji. Više na: http://bioingts.units.it/spring-school-2019, zenodo.3011493
 15. Opis ideje za MamoStat aplikaciju koja je ušla u tri najbolja rešenja na konkursu Otvorenih podataka u organizaciji UNDP-a, zenodo.3246564
 16. Prezentacija za rad N. Šolaja, N. Miljković, J. Sodnik, Driving activity assessment using accelerometer data, Proceedings of the 28th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK, in print, IEEE, September 23-24, 2019, Portorož, Slovenia, koju je N. Šolaja pripremio i održao u Portorožu, zenodo.3510840
 17. Prezentacija i rad N. Miljković, B. Stanković, Gender gap in electrical engineering at the University of Belgrade (1923-2010): Analysis of graduates' structure using R, PSSOH konfrencija, pp. 22-25, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet i Akademska misao, 26. oktobra, 2019, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-86-7466-812-2, zenodo.3520315
 18. Prezentacija za PSSOH radionicu održanu 2. novembra 2020. pod nazivom "Implementacija i korišćenje otvorenih istraživačkih podataka za istraživače". Više o radionici na zenodo.3529463.

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SSO Nastavnici Prof. dr Nadica Miljković