13E053SSO

13E053SSO - Laboratorijske vežbe i projekti

1. Uvod u Python okruženje 

2. Modelovanje raspodele električnog polja u tkivu

3. Na+-K+ pumpa. Akcioni potencijal. Hodgkin-Huxley jednačine-simulacija

4. Simulacija i obrada EKG signala

5. Modelovanje kardiopulmonarnog sistema

6. Modelovanje skeletnog sistema

7. Uvod u medicinsku sliku. Kvantifikacija scintigramskih snimaka

8. Modelovanje regulacije insulina. 3D modelovanje krvnih sudova