13E053SSO

13E053SSO - Laboratorijske vežbe i projekti

Termine laboratorijskih vežbi, kao i raspored studenata po grupama možete pogledati ovde (ažurirano 02.12.2019.).

1. Uvod u Python okruženje, download, vežbanja

2. Na+-K+ pumpa. Akcioni potencijal. Hodgkin-Huxley jednačine-simulacija, download

3. Simulacija i obrada EKG signala, download, vežbanja

4. Modelovanje kardiopulmonarnog sistema, download, vežbanja

5. Modelovanje raspodele električnog polja u tkivu, download, vežbanja

6. Modelovanje skeletnog sistema, download, vežbanja

7. Uvod u medicinsku sliku. Kvantifikacija scintigramskih snimaka, download, vežbanja

8. Modelovanje regulacije insulina. 3D modelovanje krvnih sudova

Spisak studenata koji nisu uradili sve vežbe se nalazi ovde.

 

Spisak tema za projekte možete pogledati ovde.