Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi i signali u organizmu (13E053SSO)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Sistemi i signali u organizmu   Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Marija Novičićkabinet 917 ("Lola"), BMIT lab. 69

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13E053SSO - Obaveštenja

13E053SSO - Materijali

Predavanja 2020/2021 će biti postavljana na Teams platformu:

 • Uvodno predavanje
 • Procesi na ćelijskoj membrani. Ravnotezni i akcioni potencijal
 • Nervni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Vaskularni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Respiratorni sistem. Modeliranje cirkulacionog sistema
 • Mišićni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Skeletni sistem
 • Primene zračenja u medicini
 • Metode formiranja medicinske slike - nuklearna medicina
 • Urinarni sistem. Instrumentacija
 • Digestivni i endokrini sistem
 • Kvantitativne metode medicinskog slikanja na primerima modelovanja kinetike radiotrasera
 • Čula. Instrumentacija. Neuralne proteze

13E053SSO - Laboratorijske vežbe i projekti

Termine laboratorijskih vežbi, kao i raspored studenata po grupama možete pogledati ovde.

1. Uvod u Python okruženje, download, vežbanja

2. Na+-K+ pumpa. Akcioni potencijal. Hodgkin-Huxley jednačine-simulacija, download

3. Simulacija i obrada EKG signala, download, vežbanja

4. Modelovanje kardiopulmonarnog sistema, download, vežbanja

5. Modelovanje raspodele električnog polja u tkivu, download, vežbanja

6. Modelovanje skeletnog sistema, download, vežbanja

7. Uvod u medicinsku sliku. Kvantifikacija scintigramskih snimaka, download, vežbanja

8. Modelovanje regulacije insulina. 3D modelovanje krvnih sudova

13E053SSO - Rokovi

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SSO