Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi i signali u organizmu (13E053SSO)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Sistemi i signali u organizmu   Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Marija Novičićkabinet 917 ("Lola"), BMIT lab. 69

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13E053SSO - Obaveštenja

 • U sekciji Laboratorijske vežbe i projekti je objavljen raspored studentata po grupama, kao i raspored grupa po terminima. 
 • Prvo predavanje u školskoj 2019/2020. godini će se održati prema rasporedu časova, u petak 04.10.2019. u 11h u sali 62. Raspored računskih i laboratorijskih vežbi će biti naknadno objavljen.

13E053SSO - Materijali

Predavanja 2019/2020:

 • Uvodno predavanje, download
 • Procesi na ćelijskoj membrani. Ravnotezni i akcioni potencijal, download
 • Vaskularni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija, download
 • Respiratorni sistem. Modeliranje cirkulacionog sistema, download
 • Nervni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Mišićni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Skeletni sistem
 • Osnove medicinskog slikanja, terapije zračenjem i radiohirurgije
 • Metode formiranja medicinske slike - nuklearna medicina
 • Urinarni sistem. Instrumentacija
 • Digestivni i endokrini sistem
 • Kvantitativne metode medicinskog slikanja na primerima modelovanja kinetike radiotrasera
 • Čula. Instrumentacija. Neuralne proteze

13E053SSO - Laboratorijske vežbe i projekti

Školska 2019/2020:

Termine laboratorijskih vežbi, kao i raspored studenata po grupama možete pogledati ovde.

1. Uvod u Python okruženje, download, vežbanja

2. Na+-K+ pumpa. Akcioni potencijal. Hodgkin-Huxley jednačine-simulacija

3. Učitavanje EKG signala iz fajla, prikaz signala, Furijeova transformacija i filtriranje EKG signala. Simulacija EKG signala

4. Modelovanje kardiopulmonarnog sistema

5. Modelovanje raspodele električnog polja u tkivu

6. Uvod u medicinsku sliku. Kvantifikacija scintigramskih snimaka

7. Modelovanje skeletnog sistema

13E053SSO - Rokovi

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SSO