13E053SAU2

Sistemi automatskog upravljanja 2 (13E053SAU2)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Sistemi automatskog upravljanja 2 O 3+2+1 6
Predavanja - Aleksandar Rakić
Vežbe - Aleksandra Marjanović

! pdf small Pravila polaganja ispita do letnjeg semestra školske 2020/2021 godine