13E053RA

13E053RA - Obaveštenja

- Termin 1: 02.07.2020. od 10:00h (izveštaje i realizovane zadatke je potrebno poslati zaključno sa 29.06.2020.)

- Termin 2: 16.07.2020. od 10:00h (izveštaje i realizovane zadatke je potrebno poslati zaključno sa 13.07.2020.)

Projekte je potrebno postaviti na MS Temas platformu u odljeku Assignments.

- Termin 1: 11.06.2020. od 10:00h (izveštaje i realizovane zadatke je potrebno poslati zaključno sa 08.06.2020.) Studenti koji u ovom terminu imaju obaveze na predmetu Modeliranje i identifikacija procesa, mogu svoj domaći da odbrane 12.06.2020. od 10:00h.

- Termin 2: 25.06.2020. od 10:00h (izveštaje i realizovane zadatke je potrebno poslati zaključno sa 22.06.2020.)

Projekte je potrebno postaviti na MS Temas platformu u odljeku Assignments.