13E053NSU

Nelinearni sistemi upravljanja (13E053NSU)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Nelinearni sistemi upravljanja   I 3+1+1   6
Predavanja - Aleksandar Rakić
Vežbe - Petar Jandrić

! pdf small Pravila polaganja ispita do letnjeg semestra školske 2020/2021 godine