Font Size

SCREEN

Cpanel

Modeliranje i identifikacija procesa (13E053MIP)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Modeliranje i identifikacija procesa (13E053MIP) I 3+1+1 6
Predavanja - Aleksandra Marjanović   
Vežbe - Uroš Rakonjac

Način polaganja ispita za školsku 2020/2021 godinu: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na teorijskom delu (70 poena) i računarkom testu (30 poena). Teorijski deo ispita se polaže ili polaganjem dva kolokvijuma (svaki po 35 poena) ili polaganjem integralnog ispita (70 poena). Prvi kolokvijum će biti održan u toku semestra, a drugi se može polagati u junskom ili julskom ispitnom roku. Ispit se može polagati integralno u bilo kom roku. Računarski test će biti organizovan u junskom i julskom ispitnom roku. Da bi student položio odgovarajući deo teorijskog ispita, mora na njemu imati preko 50% poena.

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13E053MIP - Modeliranje i identifikacija procesa

Obaveštenja

 • 06.09.2021. Rezultati teorijskog dela ispita u avgustovskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće organizovan u utorak 07.09. u 11h u kabinetu 72.
 • 13.07.2021. Rezultati praktičnog dela ispita u julskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće organizovan u sredu 14.07. u 10h u kabinetu 72.
 • 07.07.2021. Rezultati teorijskog dela ispita u julskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće organizovan u isto vreme kada i za računarski deo ispita.
 • 22.06.2021. Rezultati praktičnog dela ispita u junskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće organizovan u sredu 23.06. u 9.30h u kabinetu 72.
 • 20.06.2021. Rezultati teorijskog dela ispita u junskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće organizovan u isto vreme kada i za računarski deo ispita.
 • 13.04.2021. Rezultati prvog kolokvijuma nalaze se ovde. Uvid u radove biće održan u četvrtak, 15.04. u 11h u kabinetu 72. U skladu sa epidemiološkom situacijom potrebno je da se studenti prijave putem mejla predmetnom nastavniku, radi formiranja rasporeda. Alternativno, u četvrtak u 10h biće moguće pristupiti uvidu putem MSTeams platforme. Dovoljno je da se neposredno pred uvid javite predmetnom nastavniku na MSTeams-u, nakon čega ćete biti kontaktirani u skladu sa redosledom prijave.
 • 28.02.2021. Uvodno predavanje će biti održano u utorak u 10h na MSTeams platformi.
 • 30.09.2020. Rezultati ispita nakon praktičnog testa u oktobarskom roku nalaze se ovde. Za uvid poslati e-mail predmetnom nastavniku u toku današnjeg dana. 
 • 25.09.2020. Rezultati teorijskog dela ispita u oktobarskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće organizovan u isto vreme kada i za računarski deo ispita.
 • 21.09.2020. Rezultati ispita u septembarskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće održan u utorak, 22.09. u 15h u kabinetu 72. Na uvid je obavezno doći sa maskom.
 • 18.09.2020. Praktični deo ispita u oktobarskom roku biće održan 28.09.2020. u 15h u sali 70. 
 • 04.09.2020. Praktični deo ispita u septembarskom roku biće održan 18.09.2020. u 15h u sali 70. 
 • 30.08.2020. Rezultati ispita nakon praktičnog testa u avgustovskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće održan u ponedeljak, 31.08. u 11.30h u kabinetu 72. Na uvid je obavezno doći sa maskom.
 • 27.08.2020. Rezultati teorijskog dela ispita u avgustovskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće organizovan u isto vreme kada i za računarski deo ispita.
 • 14.08.2020. Praktični deo ispita u avgustovskom roku biće održan 28.08.2020. u 13h u sali 70. 
 • 13.07.2020. Rezultati ispita nakon praktičnog testa u julskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće održan u utorak, 14.07. u 13h u kabinetu 72. Na uvid je obavezno doći sa maskom.
 • 08.07.2020. Praktični deo ispita u julskom roku biće održan 09.07.2020. u 15h u sali 70.
 • 03.07.2020. Rezultati teorijskog dela ispita u julskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće organizovan u isto vreme kada i za računarski deo ispita.
 • 25.06.2020. Rezultati ispita nakon praktičnog testa u junskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće održan u petak, 26.06. u 13h u kabinetu 72. Na uvid je obavezno doći sa maskom.
 • 23.06.2020. Spisak studenata prijavljenih za računarski deo ispita nalazi se ovde. Računarski deo ispita biće održan 24.06. u 15h u sali 70.
 • 18.06.2020. Rezultati teorijskog dela ispita u junskom roku nalaze se ovde. Uvid u radove biće organizovan u isto vreme kada i za računarski deo ispita.
 • 30.05.2020. Praktični deo ispita u junskom roku biće održan 24.06.2020. Detaljniji raspored polaganja će biti naknadno objavljen.
 • 08.05.2020. Poštovane koleginice i kolege, zbog novonastalih okolnosti izazvanih vanrednim stanjem, propozicije za polaganje ispita su delimično promenjene. Studentima će biti omogućeno da polažu ispit iz dva dela: u junskom ispitnom roku će studenti moći da biraju da rade prvi kolokvijum  (K1) ili integralni ispit, a u julskom ispitnom roku će moći da biraju da li rade drugi kolokvijum (K2) ili integralni ispit. Broj bodova na kolokokvijumima, odnosno ispitu ostaje nepromenjen. Računarski test će biti organizovan u junskom i julskom roku u terminima nezavisnim od teorijskog dela ispita.
 • 14.04.2020. Na MS Teams platformu su postavljeni propratni materijali za predavanja. Na MS Teams platformu je postavljen i kratak test za proveru znanja.
 • 07.04.2020. Na MS Teams platformu su postavljeni propratni materijali za predavanja. Na MS Teams platformu je postavljen i kratak test za proveru znanja.
 • 31.03.2020. Na MS Teams platformu su postavljeni propratni materijali za predavanja. Na MS Teams platformu je postavljen i kratak test za proveru znanja.
 • 23.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se ove sedmice upoznamo sa metodama za parametarsku identifikaciju sistema. Sa tim u vezi treba pogledati propratni materijal uz predavanje, koji je poslat na mejling listu (biće postavljen i na MS Teams platformu), a zatim u fajlu BLACKBOX_5 preći strane 1-18. Na MS Teams platformu je postavljen i kratak test za proveru znanja. Srećan rad.
 • 21.03.2020. Na MS Teams platformu su postavljeni propratni materijali za predavanja i vežbe.
 • 17.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice upoznamo sa još jednom metodom za neparametarsku estimaciju u frekvencijskom domenu ETFE, koja je data u dokumentu 3_BLACKBOX4. Do kraja nedelje na ovom mestu će biti dat i kratak test koji će Vam omogućiti da proverite u kojoj meri ste savladali ovo gradivo, a na mejling listu predmeta će biti poslati dodatni materijali koji pojašnjavaju značaj i osobine perzistentne eksitacije. Srećan rad.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053MIP