Font Size

SCREEN

Cpanel

13E053AES

Akvizicija elektrofizioloških signala (13E053AES)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Akvizicija elektrofizioloških signala  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Marija Novičić, kabinet 917 ("Lola"), BMIT lab. 69

Oglasna tabla - pored kabineta 68

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala (13E053AES)