Font Size

SCREEN

Cpanel

Signali i sistemi (13Е052SISR)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Signali i sistemi (IR2SIS)  O  3+1+1  6
Predavanja - Željko Đurović, Predrag Tadić
Vežbe - Predrag Vasilić, Nikola Popović

Način polaganja ispita: U toku semestra će studenti dobiti domaći zadatak koji će braniti pred nekim od saradnika angažovanih na ispitu. Ovaj domaći zadatak nosi 5 poena. Takođe će tokom semestra biti organizovana laboratorijska vežba na kojoj će studenti primeniti stečena znanja nad konkretnim primerima signala i sistema. Prisustvo i aktivnost na ovoj vežbi se boduje sa maksimalno 5 poena. Na sredini kursa će biti organizovan kolokvijum koji pokriva jednu polovinu gradiva. Kolokvijum nosi 45 poena, a u toku ispitnog roka, prema zvaničnom rasporedu, održaće se ispit koji nosi 45 poena. Student koji je nezadovoljan rezultatom na kolokvijumu ili nije radio kolokvijum može da polaže integralni ispit koji nosi 90 poena. Ova pravila važe za januarski ispitni rok. Za preostale ispitne rokove studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 90 poena. 

Obaveštenja

 • 11.07.2020. Rezultati ispita u julskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove će biti održan u utorak, 14.07.2020. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (na spratu). Nošenje zaštitnih maski na uvidu je obavezno.
 • 06.07.2020. U skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća propozicije polaganja ispita su dodatno relaksirane na način da student u svakom ispitnom roku može birati da radi integralni (K1+K2) ili kolokvijumski (K1 ili K2) deo ispita, uz ograničenje da student može polagati samo deo K2 pod uslovom da je prethodno položio deo K1. Broj bodova na kolokokvijumima, odnosno ispitu ostaje nepromenjen (45 na kolokvijumima i 90 na integralnom ispitu). Student bira koji će deo ispita raditi na početku ispita. 
 • 11.02.2020. Rezultate ispita u februarskom roku možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 12.02. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (gore).
 • 19.01.2020. Rezultate ispita u januarskom roku možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u utorak, 21.01. sa početkom od 14h u kabinetu 72.
 • 19.12.2019. U četvrtak 26.12. biće održan poslednji čas vežbi za obe grupe u sali Lola 1.
 • 17.12.2019. Laboratorijse vežbe će biti održane u Računskom centru u petak 27.12.2019. po rasporedu koji je objavljen u sekciji Laboratorija. Dodatne informacije: 
  • nema ulaznih pitalica, rad vežbi nije uslovljen bilo kakvim testiranjem;
  • za vežbu se treba pripremiti, pročitati uputstvo dato u sekciji Laboratorija i razmisliti o postavljenim pitanjima;
  • vežbe se rade u parovima;
  • moguća je međusobna zamena termina;
  • vežba traje 45 minuta;
  • po urađenoj vežbi studenti predaju popunjen formular, koji dobijaju na početku vežbe; uvidom u ove formulare se nakon toga dodeljuju poeni (maksimalno 5 poena po vežbi);
 • 06.12.2019. Rezultati kolokvijuma mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u ponedeljak, 09.12.2019. u 10h u kabinetu 72.
 • 13.11.2019. Nadoknada časova vežbi za grupu II biće održana u petak, 15.11.2019. u sali 312 u terminu 15h-17h
 • 12.11.2019. Objavljen je raspored odbrana domaćih zadataka za 2019/2020 godinu. Na odbranu poneti rukom pisan ili odštampan izveštaj, kao i indeks.
 • 08.11.2019. Objavljen je tekst domaćeg zadatka u sekciji "Domaći zadaci". Odbrane domaćih zadataka biće održane u nedelji pre kolokvijuma (25.11. - 29.11.) Da biste branili domaće zadatke, neophodno je da se nalazite na spisku, pa to obavezno proverite! U slučaju da Vas nema na spisku, da želite da Vam budu priznati domaći zadaci od prethodne godine ili da je potrebno napraviti bilo kakve korekcije popunite formular (najkasnije do srede 13. novembra). Domaće zadatke nije potrebno predavati predmetnim nastavnicima i saradnicima pre odbrane, već samo sa štampanom (ili rukom pisanom) verzijom doći na odbranu. Raspored odbrana domaćeg zadatka biće naknadno objavljen. 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052SISR