Font Size

SCREEN

Cpanel

Signali i sistemi (13Е052SISR)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Signali i sistemi (IR2SIS)  O  3+1+1  6
Predavanja - Željko Đurović, Predrag Tadić
Vežbe - Uroš RakonjacPetar Jandrić

Način polaganja ispita u školskoj 2020/2021 godini: U toku semestra će studenti dobiti domaći zadatak koji će braniti pred nekim od saradnika angažovanih na ispitu. Ovaj domaći zadatak nosi 5 poena. Takođe će tokom semestra biti organizovana laboratorijska vežba na kojoj će studenti primeniti stečena znanja nad konkretnim primerima signala i sistema. Prisustvo i aktivnost na ovoj vežbi se boduje sa maksimalno 5 poena. U toku semestra će biti organizovana dva testa koja pokrivaju po jednu trećinu gradiva. Testovi nose po 30 poena, a u toku ispitnog roka, prema zvaničnom rasporedu, održaće se ispit koji nosi 30 poena. Student koji je nezadovoljan rezultatom na testovima ili nije radio neki od testova može da polaže integralni ispit koji nosi 90 poena. Ova pravila važe za januarski i februarski ispitni rok. U preostalim ispitnim rokovima studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 90 poena.

 

Tim predmeta na MS Teams platformi:13E052SISR - Signali i sistemi

Obaveštenja

 • 07.09.2021. Rezultati ispita u avgustovskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u četvrtak, 09.09. sa početkom od 10h u kabinetu 72 (gore).
 • 14.07.2021. Rezultati ispita u julskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u četvrtak, 15.7. sa početkom od 10.15h u kabinetu 72 (gore).
 • 22.02.2021. Rezultati ispita u februarskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u utorak, 23.2. u 14h u kabinetu 72 (gore).
 • 02.02.2021. Rezultati ispita u januarskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 3.2. u 10h u kabinetu 72 (gore).
 • 25.12.2020. U januarskom i februarskom roku će osim parcijalnog i integralnog ispita biti moguća i nadoknada jednog od dva testa, kao i nadoknada jednog od dva testa zajedno sa parcijalnim ispitom. 
 • 22.12.2020. Objavljeni su termini odbrane drugog domaćeg zadatka. Važe ista pravila kao i za prvi domaći zadatak.
 • 22.12.2020. Rezultati drugog testa ze mogu videti na sledećem linku. Uvid u radove će biti održan u sredu, 23.12. sa početkom od 10h u kabinetu 72 (gore).
 • 14.12.2020. Drugi domaći zadatak je objavljen na Teams-u. Način predaje domaćeg zadatka je identičan kao i za prvi domaći zadatak. Rok predaje domaćeg zadatka je 23.12.2020. u 23.59h. Termini odbrana su planirani u periodu 24-25.12.2020. 
 • 05.12.2020. Objevljen je raspored odbrana domaćih zadataka. Detaljnija uputstva u vezi same odbrane nalaze se na Teams-u. Na spisku se naleze svi studenti koji slušaju predmet. Oni studenti koji su se prijavili za priznavanje prošlogodišnjih poena sa domaćeg zadatka mogu zanemariti ovu objavu, poeni će im biti prizati.
 • 04.12.2020. Studenti koji žele priznavanje bodova sa prošlogodišnjeg domaćeg/laboratorijske vežbe, mogu se prijaviti putem sledeće forme najkasnije do ponedeljka 7.12. u 23:59h. Dovoljno je Submit-ovati formu koja sama prikuplja ime, kao i broj indeksa.
 • 04.12.2020. Na zahtev studenata termin drugog testa pomeren je na 18.12.2020. od 12h do 14h. Raspored studenata za izradu drugog testa nalazi se ovde.
 • 20.11.2020. Počev od srede 25.XI, predavanja će se držati preko Teams-a, u zvaničnom terminu - od 16:15h.
 • 19.11.2020. Objavljen je tekst prvog domaćeg zadatka u sekciji Domaći zadaci, kao i na platformi MS Teams. Rok za predaju domaćeg zadatka je petak, 4.12.2020. u 23:59h. Domaći se predaje u okviru sekcije Assignment na Teams-u u formi pdf izveštaja koji sadrži slikanu/skeniranu prvu stranu indeksa, a nakon toga slikane/skenirane zadatke.
 • 17.11.2020. Poštovane koleginice i kolege, predavanje predviđeno za ovu nedelju možete naći na sledećoj adresi.
 • 16.11.2020. Rezultati prvog testa ze mogu videti na sledećem linku. Uvid u radove će biti održan u utorak, 17.11. sa početkom od 12h u kabinetu 72 (gore). Prijave za uvid se vrše putem sledećeg linka. U slučaju većeg broja prijavljenih studenata raspored po terminima će biti naknadno objavljen.
 • 10.11.2020. Poštovane koleginice i kolege, predavanje predviđeno za ovu nedelju možete naći na sledećoj adresi.
 • 09.11.2020. Raspored studenata za izradu prvog testa koji će se održati 12.11.2020. nalazi se ovde.
 • 03.11.2020. Poštovane koleginice i kolege, predavanja pripremljena za ovu nedelju možete naći na sledećoj adresi. Radi bolje organizacije prvog testa zamolili bismo vas da se prijavite putem ove forme najkasnije do 08.11. i 23h, ukoliko planirate da izađete na test. Takođe, imajući u vidu da zbog zaoštravanja epidemiološke situacije može doći do uvođenja novih mera, redovno pratite sajt predmeta zbog eventualne promene planova po pitanju organizacije testa.
 • 28.10.2020. Poštovane koleginice i kolege, predavanje predviđeno za ovu nedelju možete naći na sledećoj adresi.
 • 21.10.2020. Poštovane koleginice i kolege,  predavanje predviđeno za ovu nedelju možete naći na sledećoj adresi.
 • 14.10.2020. Poštovane koleginice i kolege, predavanje predviđeno za ovu nedelju možete naći na sledećoj adresi.
 • 14.10.2020. Poštovane koleginice i kolege, na osnovu rezultata ankete, odlučeno je da se vežbe održavaju neparnim nedeljama, a da se parnim nedeljama, po potrebi, organizuju online konsultacije.
 • 06.10.2020. Poštovane koleginice i kolege, uvodno predavanje predviđeno za ovu nedelju možete naći na sledećoj adresi.
 • 05.10.2020. Poštovane koleginice i kolege, predavanja iz ovog predmeta biće daljinska. To znači da ćemo svake sedmice pripremiti video zapis sa predavanjima koji će Vama na odgovarajući način biti dostupan za arhiviranje i korišćenje. Do termina početka predavanja na ovoj strani će biti dato jasno uputstvo za preuzimanje ovih materijala, a do kraja sedmice ćemo se dogovoriti i precizirati sve detalje vezane za proceduru i forme polaganja ispita. 
 • 05.10.2020. Vežbe u zimskom semestru 2020/2021 godine održavaće se putem MS Teams platforme i počinju od prve nedelje semestra. Studenti se mogu pridružiti timu predmeta putem sledećeg linka.
 • 24.09.2020. Rezultati ispita u oktobarskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u petak 25.09. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (gore).
 • 14.09.2020. Rezultati ispita u septembarskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u utorak 15.09. sa početkom od 11.30 u kabinetu 72(gore).
 • 21.08.2020. Rezultati ispita u avgustovskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u utorak 25.08. u 11h u kabinetu 72 na spratu. 
 • 11.07.2020. Rezultati ispita u julskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove će biti održan u utorak, 14.07.2020. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (na spratu). Nošenje zaštitnih maski na uvidu je obavezno.
 • 06.07.2020. U skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća propozicije polaganja ispita su dodatno relaksirane na način da student u svakom ispitnom roku može birati da radi integralni (K1+K2) ili kolokvijumski (K1 ili K2) deo ispita, uz ograničenje da student može polagati samo deo K2 pod uslovom da je prethodno položio deo K1. Broj bodova na kolokokvijumima, odnosno ispitu ostaje nepromenjen (45 na kolokvijumima i 90 na integralnom ispitu). Student bira koji će deo ispita raditi na početku ispita. 
 • 11.02.2020. Rezultate ispita u februarskom roku možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 12.02. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (gore).
 • 19.01.2020. Rezultate ispita u januarskom roku možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u utorak, 21.01. sa početkom od 14h u kabinetu 72.
 • 19.12.2019. U četvrtak 26.12. biće održan poslednji čas vežbi za obe grupe u sali Lola 1.
 • 17.12.2019. Laboratorijse vežbe će biti održane u Računskom centru u petak 27.12.2019. po rasporedu koji je objavljen u sekciji Laboratorija. Dodatne informacije: 
  • nema ulaznih pitalica, rad vežbi nije uslovljen bilo kakvim testiranjem;
  • za vežbu se treba pripremiti, pročitati uputstvo dato u sekciji Laboratorija i razmisliti o postavljenim pitanjima;
  • vežbe se rade u parovima;
  • moguća je međusobna zamena termina;
  • vežba traje 45 minuta;
  • po urađenoj vežbi studenti predaju popunjen formular, koji dobijaju na početku vežbe; uvidom u ove formulare se nakon toga dodeljuju poeni (maksimalno 5 poena po vežbi);
 • 06.12.2019. Rezultati kolokvijuma mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u ponedeljak, 09.12.2019. u 10h u kabinetu 72.
 • 13.11.2019. Nadoknada časova vežbi za grupu II biće održana u petak, 15.11.2019. u sali 312 u terminu 15h-17h
 • 12.11.2019. Objavljen je raspored odbrana domaćih zadataka za 2019/2020 godinu. Na odbranu poneti rukom pisan ili odštampan izveštaj, kao i indeks.
 • 08.11.2019. Objavljen je tekst domaćeg zadatka u sekciji "Domaći zadaci". Odbrane domaćih zadataka biće održane u nedelji pre kolokvijuma (25.11. - 29.11.) Da biste branili domaće zadatke, neophodno je da se nalazite na spisku, pa to obavezno proverite! U slučaju da Vas nema na spisku, da želite da Vam budu priznati domaći zadaci od prethodne godine ili da je potrebno napraviti bilo kakve korekcije popunite formular (najkasnije do srede 13. novembra). Domaće zadatke nije potrebno predavati predmetnim nastavnicima i saradnicima pre odbrane, već samo sa štampanom (ili rukom pisanom) verzijom doći na odbranu. Raspored odbrana domaćeg zadatka biće naknadno objavljen. 

Laboratorija

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052SISR