Font Size

SCREEN

Cpanel

Signali i sistemi (13E052SISG)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Signali i sistemi (OG2SIS)      
Predavanja - Aleksandra Marjanović
Vežbe -Uroš Rakonjac, Petar Jandrić

Način polaganja ispita: U toku semestra će studenti dobiti dva domaća zadatka koja će braniti pred nekim od saradnika angažovanih na predmetu. Ovi domaći zadaci nose po 5 poena. Na sredini kursa će biti organizovan kolokvijum koji pokriva jednu polovinu gradiva. Kolokvijum nosi 45 poena, a u toku ispitnog roka, prema zvaničnom rasporedu, održaće se ispit koji nosi 45 poena. Student koji je nezadovoljan rezultatom na kolokvijumu ili nije radio kolokvijum može da polaže integralni ispit koji nosi 90 poena. Ova pravila važe za junski i julski ispitni rok. Za preostale ispitne rokove studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 90 poena. 

Obaveštenja

 • 24.09.2020. Rezultati ispita u oktobarskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u petak 25.09. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (gore).
 • 14.09.2020. Rezultati ispita u septembarskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u utorak 15.09. sa početkom od 11.30 u kabinetu 72(gore).
 • 21.08.2020. Rezultati ispita u avgustovskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove biće održan u utorak 25.08. u 11h u kabinetu 72 na spratu. 
 • 11.07.2020. Rezultati ispita u julskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove će biti održan u utorak, 14.07.2020. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (na spratu). Nošenje zaštitnih maski na uvidu je obavezno.
 • 23.06.2020. Rezultati ispita u junskom roku mogu se videti ovde. Uvid u radove će biti održan u sredu, 24.06. sa početkom od 11h u kabinetu 72.
 • 30.05.2020. U skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća propozicije polaganja ispita su dodatno relaksirane na način da student u svakom ispitnom roku može birati da radi integralni (K1+K2) ili kolokvijumski (K1 ili K2) deo ispita, uz ograničenje da student može polagati samo deo K2 pod uslovom da je prethodno položio deo K1. Broj bodova na kolokokvijumima, odnosno ispitu ostaje nepromenjen (45 na kolokvijumima i 90 na integralnom ispitu).
 • 15.05.2020. Objavljeni su termini odbrane domaćih zadataka
 • 08.05.2020. Poštovane koleginice i kolege, zbog novonastalih okolnosti izazvanih vanrednim stanjem, propozicije za polaganje ispita su delimično promenjene. Izmene se sastoje u sledećem:

  1. Za razliku od ranijih godina kada su studenti radili dva domaća zadatka koja su nosila po pet poena, ove godine će studenti odbraniti jedan domaći zadatak koji je već objavljen pre vanrednog stanja, i koji će nositi deset poena.

  2. Kako bi se minimizirao direktni kontakt među studentima kao i između studenata i nastavnika, odbrana domaćeg zadatka će se organizovati na platformi MS Teams putem video poziva po rasporedu koji će biti naknadno objavljen. Domaći zadatak se predaje u zadatom roku u okviru sekcije Assignments tima za Signale i sisteme. Vaše rešenje u pdf formatu dodajete opcijom Add work i nakon toga treba odabrati opciju Turn in kako biste predali Vaš zadatak. Kao prvu stranu izveštaja uključiti skenirane prve dve strane indeksa (fotografija i lični podaci). Studenti koji nisu u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da na ovaj način pristupe odbrani, treba o tome što pre da obaveste predmetnog nastavnika. Rok za predaju domaćeg zadatka je 17.05.2020. u 23.59 časova.

  3. Ovogodišnja generacija studenata na predmetu Signali i sistemi, zbog vanrednog stanja i epidemije, nije imala priliku da ispit polaže iz dva dela, kroz prvi kolokvijum koji je bio zakazan za 28. mart i drugi kolokvijum koji je mogao da se radi u ispitnom roku. Kako bismo bar na neki način kompenzovali posledice ovih okolnosti, doneli smo odluku da u junskom ispitnom roku studenti na samom ispitu mogu da biraju hoće li da rade prvi kolokvijum ili integralni ispit, dok će u julskom ispitnom roku moći da biraju hoće li da rade drugi kolokvijum ili integralni ispit. Broj bodova na kolokokvijumima, odnosno ispitu ostaje nepromenjen (45 na kolokvijumima i 90 na integralnom ispitu).

  Za sve nejasnoće ili tehničke nedoumice studenti se mogu obratiti ili predmetnim nastavnicima ili saradnicima.

 • 12.05.2020. Objavljena su rešenja šestog i sedmog testa.
 • 06.05.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice bavimo primenama Z transformacije u analizi signala i sistema. Da biste savladali ovu temu, potrebno je da proučite materijale koji su dostupni u donjem delu ove strane (Predavanja prof. Đurovića), i to: Predavanje_11. Kako biste proverili u kojoj meri ste savladali gradivo uradite kratak Test za proveru znanja. U slučaju bilo kakvih nejasnoća možete se javiti na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Srećan rad. 
 • 29.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice bavimo primenama Laplasove transformacije. Da biste savladali ovu temu, potrebno je da proučite materijale koji su dostupni u donjem delu ove strane (Predavanja prof. Đurovića), i to: Predavanje_10 (Pitanje 25 i preostale primere sa kraja fajla). Kako biste proverili u kojoj meri ste savladali gradivo uradite kratak Test za proveru znanja. U slučaju bilo kakvih nejasnoća možete se javiti na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Srećan rad.
 • 28.04.2020. Objavljeno je rešenje petog testa.
 • 22.04.2020. Objavljeno je rešenje četvrtog testa.
 • 22.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice bavimo osnovama Laplasove transformacije. Da biste savladali ovu temu, potrebno je da proučite materijale koji su dostupni u donjem delu ove strane (Predavanja prof. Đurovića), i to: Predavanje_9 (Pitanje 24) i Predavanje_10 (Primere sa kraja fajla: 1, 2, 3, 5). Kako biste proverili u kojoj meri ste savladali gradivo uradite kratak Test za proveru znanja. U slučaju bilo kakvih nejasnoća možete se javiti na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Srećan rad.
 • 08.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice savlada primena Furijeove transofrmacije u analizi sistema. Da biste savladali ovu temu, potrebno je da proučite materijale koji su dostupni u donjem delu ove strane (Predavanja prof. Đurovića), i to: Predavanje_9 (Pitanja 21-23). Kako biste proverili u kojoj meri ste savladali gradivo uradite kratak Test za proveru znanja. U slučaju bilo kakvih nejasnoća možete se javiti na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Srećan rad.
 • 05.04.2020. Objavljeno je rešenje trećeg testa.
 • 01.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice savlada primena Furijeove transofrmacije u obradi signala. Da biste savladali ovu temu, potrebno je da proučite materijale koji su dostupni u donjem delu ove strane (Predavanja prof. Đurovića), i to: Predavanje_7 i Predavanje_8. Kako biste proverili u kojoj meri ste savladali gradivo uradite kratak Test za proveru znanja. U slučaju bilo kakvih nejasnoća možete se javiti na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Srećan rad.
 • 31.03.2020. Objavljeno je rešenje drugog testa.
 • 25.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice savladaju Furijevi redovi i njihova uloga u obradi signala. Da biste savladali ovu temu, potrebno je da proučite materijale koji su dostupni u donjem delu ove strane (Predavanja prof. Đurovića), i to: Predavanje_5 (deo koji se odnosi na Furijeovu analizu signala) i Predavanje_6. Kako biste proverili u kojoj meri ste savladali gradivo uradite kratak Test za proveru znanja. U slučaju bilo kakvih nejasnoća možete se javiti na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Srećan rad.
 • 18.03.2020. Odbrane domaćih zadataka planirane za narednu nedelju se odlažu. O novom terminu odbrana ćete biti blagovremeno obavešteni.
 • 18.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice savladaju osnovne osobine kontinualnih i diskretnih LTI sistema, da se uvede pojam redne i paralelne veze ovakvih sistema i da studenti formiranje odgovarajućih blok dijagrama direktnom i kanoničnom realizacijom. Da biste savladali ove teme, potrebno je da proučite materijale iz dokumenata koji su dostupni u donjem delu ove strane (Predavanja prof. Đurovića), i to: Predavanje_4 (bez osobine invertibilnosti sistema i diferencijalnih jednačina) i Predavanje_5 (bez osobine invertibilnosti sistema i diferencnih jednačina) do Furijeove analize signala. Kako biste proverili u kojoj meri ste savladali gradivo uradite kratak Test za proveru znanja. U slučaju bilo kakvih nejasnoća možete se javiti na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Srećan rad.
 • 09.03.2020. Objavljen je tekst domaćeg zadatka u sekciji "Domaći zadaci". Odbrane domaćih zadataka biće održane u nedelji pre kolokvijuma (25.03. - 27.03.) Da biste branili domaće zadatke, neophodno je da se nalazite na spisku, pa to obavezno proverite! U slučaju da Vas nema na spisku, da želite da Vam budu priznati domaći zadaci od prethodne godine ili da je potrebno napraviti bilo kakve korekcije popunite formular (najkasnije do srede 17. marta). Domaće zadatke nije potrebno predavati predmetnim nastavnicima i saradnicima pre odbrane, već samo sa štampanom (ili rukom pisanom) verzijom doći na odbranu. Raspored odbrana domaćeg zadatka biće naknadno objavljen. 
 • 12.02.2020. U sredu 19.02. neće biti održani časovi predavanja. Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.
 • 12.02.2020. U četvrtak 13.02. neće biti održani časovi vežbi. Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.
 • 11.02.2020. Rezultate ispita u februarskom roku možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u sredu, 12.02. sa početkom od 11h u kabinetu 72 (gore).

Domaći zadaci

 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052SISG