Font Size

SCREEN

Cpanel

Courses (3)

OAS

2. GODINA STUDIJA

Šifra Predmet Status
13E052EM Električna merenja I
13E052MEX Mehanika I
13E052SIS Signali i sistemi O
13E052DMS Dinamika mehaničkih sistema I
13E052PSA Praktikum iz softverskih alata I
13E052PIS Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW I

3. GODINA STUDIJA

Šifra Predmet Status
13E053SAU1 Sistemi automatskog upravljanja 1 O
13E053SSE Stohastički sistemi i estimacija O
13E053DOS Digitalna obrada signala O
13E053SA Senzori i aktuatori I
13E053HPS Hidraulički i pneumatički sistemi I
13E053SSO Sistemi i signali u organizmu I
13E053PDO Praktikum iz digitalne obrade signala I
13E053SAU2 Sistemi automatskog upravljanja 2 O
13E053SAS Spektralna analiza signala I
13E053NSU Nelinearni sistemi upravljanja I
13E053MIP Modeliranje i identifikacija procesa I
13E053RA Robotika i automatizacija I
13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala I
13E053PRP Praktikum: Računarsko projektovanje mehaničkih sistema I
13E053MSR Merni sistemi u računarstvu (IR) I

4. GODINA STUDIJA

Šifra Predmet Status
13E054URV Upravljanje u realnom vremenu O
13E054NM Neuralne mreže I
13E054PO Prepoznavanje oblika I
13E054DOS Digitalna obrada slike I
13E054AVO Automatsko vođenje objekata u prostoru I
13E054CNC CNC sistemi i fleksibilna automatizacija I
13E054SUR Senzori u robotici I
13E054ABS Analiza biomedicinske slike I
13E044NSS Namenski računarski sistemi I
13E054NS2 Nelinearni sistemi upravljanja 2 I
13E054MAS Metode analize elektrofizioloških signala I
13E054KLI Kliničko inženjerstvo I
13E054MSU Multivarijabilni sistemi upravljanja I
13E054VI Veštačka inteligencija I
13E054OPG Obrada i prepoznavanje govora I
13E054ASS Adaptivni sistemi za upravljanje i obradu signala I
13E054TRS Teorija robotskih sistema I
13E054PRV Programiranje u realnom vremenu I
13E054UIP Upravljanje industrijskim procesima I
 

MAS

Šifra Predmet Status
13M051RS Robotski sistemi I
13M051AUK Automatsko upravljanje kretanjem I
13M051TSS Teorija stohastičkih sistema I
13M051DIF Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja I
13M051RMR Robusna multivarijabilna regulacija I
13M051MER Metode nelinearne regulacije I
13M051SKS Statistička klasifikacija signala I
13E054NM Neuralne mreže I
13E054PO Prepoznavanje oblika I
13E054DOS Digitalna obrada slike I
13E054CNC CNC sistemi i fleksibilna automatizacija I
13E054MAS Metode analize elektrofizioloških signala I
13E054SUR Senzori u robotici I
13E044NSS Namenski računarski sistemi I
13M051ASO Adaptivni sistemi u obradi signala i upravljanju procesima I
13M051OUS Optimalno upravljanje sistemima I
13M051MSC Metode soft-computing-a I
1ME051SOM Sistemi odlučivanja u medicini I
13M051PSU Projektovanje sistema upravljanja I
13M051SKS Statistička klasifikacija signala I
13M051KV Kompjuterska vizije I
13M051ASS Analiza složenih sistema I
13M051SZN Sistemi za navigaciju I
13M051TOBS Tehnike obrade biomedicinskih signala I
13E054UIP Upravljanje industrijskim procesima I
13E054MSU Multivarijabilni sistemi upravljanja I
13E054VI Veštačka inteligencija I
13E054OPG Obrada i prepoznavanje govora I
13E054TRS Teorija robotskih sistema I
13E054KI Kliničko inženjerstvo I
13E054ABS Analiza biomedicinske slike I
13M051NI Neuralno inženjerstvo I
 

Login

You are here: Home Courses Courses (3)